Navigācijas ceļš

Līgumtiesības

Rokasspiediens, ar kuru apstiprina darījumu © pressmaster, fotolia

Viens no Eiropas Savienības nozīmīgākajiem sasniegumiem ir vienotais tirgus. Tā pamatbrīvības dod uzņēmumiem un iedzīvotājiem tiesības brīvi pārvietoties un sadarboties Eiropas Savienībā, kurā nav iekšējo robežu.

Pakāpeniski izzūdot barjerām starp ES dalībvalstīm, to iedzīvotāji daudzējādā ziņā ir bijuši ieguvēji. Iedzīvotāji kā patērētāji ir ieguvuši vairākas ekonomiskas priekšrocības, piemēram, zemākas lidojumu cenas un zemākus mobilo sakaru viesabonēšanas tarifus, kā arī iespēju izvēlēties no bagātīgāka preču klāsta. Tirgotāji ir varējuši paplašināt darbību pāri robežām, importējot vai eksportējot preces, sniedzot pakalpojumus vai sākot uzņēmējdarbību ārzemēs. Tādējādi tie gūst labumu no apjomradītiem ietaupījumiem un plašākām uzņēmējdarbības iespējām, ko piedāvā vienotais tirgus.

Kaut arī panākumi ir iespaidīgi, daži šķēršļi nekur nav pazuduši. Daudzi no šiem šķēršļiem rodas atšķirību dēļ starp valstu tiesību sistēmām. Viens no šķēršļiem, kas kavē pārrobežu tirdzniecību, ir atšķirības valstu līgumtiesībās.

Visi saimnieciskie darījumi balstās uz līgumiem. Tāpēc gan tirgotāji, gan patērētāji ikdienā uz savas ādas izjūt atšķirības noteikumos par līguma noslēgšanu un izbeigšanu vai par kompensāciju nekvalitatīvu preču piegādes gadījumā. Tirgotājiem šīs atšķirības sarežģī situāciju un rada papildu izmaksas, īpaši, ja tie vēlas eksportēt preces un pakalpojumus uz vairākām ES dalībvalstīm.. Patērētājiem šo atšķirību dēļ ir grūtāk iepirkties citās valstīs, jo īpaši tad, ja viņi to vēlas darīt internetā.

Turklāt neskaidri, sarežģīti un juridiski nenoteikti līgumi attur tirgotājus un privātpersonas no mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas. Pašreizējais valstu līgumtiesību regulējums nav gluži piemērots mākoņdatošanas jomai.

Komisija tāpēc ir sākusi vairākas iniciatīvas komerctiesību un apdrošināšanas, un līgumtiesību jomā, un mākoņdatošanas līgumu jomā, lai stiprinātu vienoto tirgu.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī