Naršymo kelias

Sutarčių teisė

Rankos paspaudimas sudarant verslo sandorį © pressmaster, fotolia

Vienas iš didžiausių Europos Sąjungos laimėjimų – bendroji rinka. Jos pagrindinės laisvės suteikia įmonėms ir piliečiams teisę laisvai judėti ir sudaryti sandorius sienų nevaržomoje Europos Sąjungoje.

Nuolatinis kliūčių tarp ES valstybių narių mažinimas labai naudingas jos gyventojams. Kaip vartotojai, ekonominę naudą piliečiai pajuto įvairiose srityse: sumažėjo skrydžių kainos ir tarptinklinio ryšio mokesčiai, padidėjo prekių pasiūla. Prekių importu ir eksportu užsiimantys arba paslaugas teikiantys prekiautojai savo veiklą gali plėsti į kitas valstybes nares arba įsisteigti užsienyje. Taip jie naudojasi masto ekonomija ir didesnėmis verslo galimybėmis, kurias teikia bendroji rinka.

Nepaisant tokios įspūdingos sėkmės, tarp ES valstybių narių pašalintos dar ne visos kliūtys. Daugelis jų kyla dėl to, kad skiriasi nacionalinės teisės sistemos. Viena iš prekybos tarp valstybių narių kliūčių – jų sutarčių teisės sistemų skirtumai.

Visi ekonominiai sandoriai įtvirtinami sutartimis, todėl ir prekiautojai, ir vartotojai kasdien jaučia skirtingų taisyklių, kuriomis reglamentuojamas sutarties sudarymas ar nutraukimas ir teisių gynimo priemonės įsigijus brokuotą produktą, poveikį. Dėl šių skirtumų prekiautojai patiria papildomų sunkumų ir sąnaudų, ypač kai nori savo prekes ir paslaugas eksportuoti į kelias ES valstybes nares, o vartotojams dėl šių skirtumų sunkiau pirkti užsienio šalyse, ypač internetu.

Be to, neaiškios ir sudėtingos sutartys, kurioms trūksta teisinio tikrumo, atgrasina prekiautojus ir individualius vartotojus nuo debesijoje siūlomų skaitmeninių produktų naudojimo. Dabartinė valstybių narių sutarčių teisės sistemų reglamentavimo aplinka gali būti netinkama debesijos paslaugoms.

Todėl siekdama sutvirtinti bendrąją rinką Europos Komisija ėmėsi kelių pirkimo–pardavimo sutarčių teisės, draudimo sutarčių teisės ir debesijos kompiuterijos sutarčių sričių iniciatyvų.

Teisingumo klausimai Twitter