Navigációs útvonal

Szerződési jog

Üzleti megállapodást szentesítő kézfogás egy irodában © pressmaster, fotolia

Az Európai Unió egyik legjelentősebb vívmánya az egységes piac. Az EU-szerződésekben rögzített alapvető szabadságok feljogosítják a polgárokat és vállalkozásokat, hogy szabadon mozogjanak, illetve tevékenykedjenek a határok nélküli térségben.

Az uniós tagállamok közötti akadályok folyamatos felszámolása számos előnnyel jár az uniós polgárok és vállalkozások számára. A fogyasztók számos gazdasági előnynek látják hasznát a mindennapokban. Olcsóbbak lettek például a repülőjegyek és a barangolásos telefonhívások díjai, valamint nőtt a termékválaszték az áruházak polcain. A kereskedők más uniós tagállamokra is kiterjeszthetik tevékenységüket azáltal, hogy termékeket importálnak és exportálnak, az EU területén máshol is szolgáltatásokat nyújtanak, illetve székhelyüket más tagországba helyezik át. Így kamatoztathatják a méretgazdaságosság és az egységes piac által kínált számtalan üzleti lehetőség előnyeit.

Az említett komoly sikerek ellenére továbbra is léteznek kereskedelmi akadályok az uniós tagállamok között. Ezeknek jelentős része a nemzeti jogrendszerek eltéréseire vezethető vissza. A határokon átívelő kereskedelmet hátráltató akadályok közé tartozik, hogy a 28 uniós tagállam szerződési joga különbözik egymástól.

Valamennyi gazdasági ügylet szerződésen alapul. Ezért van az, hogy a szerződés megkötésére, illetve felmondására, vagy a nem megfelelő szerződésteljesítés orvoslására (pl. a leszállított hibás termék javítására/cseréjére) vonatkozó szabályok közötti különbségekből eredő nehézségeket mind a kereskedők, mind a fogyasztók nap mint nap a bőrülök érzik. A kereskedőknek ezekből a különbségekből adódóan további adminisztratív teendőkkel és pluszköltségekkel kell számolniuk, különösen akkor, ha több uniós tagállamba kívánják exportálni áruikat és szolgáltatásaikat, a fogyasztók számára pedig megnehezítik, hogy külföldön vásároljanak, ami különösen az online vásárlások kapcsán érzékelhető.

A fentieken túlmenően a homályos, kelleténél bonyolultabb, jogbizonytalanságot eredményező szerződések eltántorítják a kereskedőket és a fogyasztókat attól, hogy korszerű digitális szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A kereskedelmi szerződésekre vonatkozó tagállami jogszabályok nem minden esetben kedveznek például a felhőszolgáltatásoknak.

A Bizottság ezért – az egységes piac erősítése érdekében – több kezdeményezést tett és tesz az adásvételi jog, a biztosítási szerződési jog és a felhőszolgáltatásiszerződésekre vonatkozó jog területén.

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren