Navigacijski put

Ugovorno pravo

Rukovanje nakon uspješnog zaključenja poslovnog dogovora u uredu © pressmaster, fotolia

Jedinstveno tržište jedno je od najvažnijih postignuća Europske unije. Temeljne slobode u okviru jedinstvenog tržišta poduzećima i građanima omogućuju slobodno kretanje i djelovanje u Uniji bez granica.

Neprestano smanjenje prepreka između država članica EU-a građanima je donijelo brojne koristi. Građani su u svojoj ulozi potrošača uživali u brojnim gospodarskim pogodnostima kao što su jeftinije zrakoplovne karte i niže naknade za mobilni roaming, kao i mogućnost pristupa raznolikijim proizvodima. Trgovcima je omogućeno da prošire svoje aktivnosti preko granice uvozom i izvozom robe, pružanjem usluga i osnivanjem poslovnog nastana na stranom tržištu. Na taj način uživaju pogodnosti ekonomije razmjera i većih poslovnih prilika koje im pruža jedinstveno tržište.

Unatoč tim impresivnim uspjesima i dalje postoje prepreke između država članica EU-a. Mnoge od njih proizlaze iz razlika između nacionalnih pravosudnih sustava. Neke od prepreka koje ometaju prekograničnu trgovinu odnose se na razlike između država u pogledu ugovornog prava.

Sve se gospodarske transakcije temelje na ugovorima. Stoga i trgovci i potrošači u svakodnevnom životu osjećaju razlike u pravilima o sklapanju ili raskidu ugovora, odnosno o načinu rješavanja problema u slučaju isporuke neispravnog proizvoda. Trgovcima te razlike uzrokuju dodatnu složenost i troškove, a posebice kada žele svoje proizvode i usluge izvoziti u nekoliko država članica EU-a. Potrošačima te razlike otežavaju kupnju u drugim državama, a posebice pri kupnji na internetu.

Nadalje, nejasni, složeni i pravno nesigurni ugovori odvraćaju trgovce i pojedince od korištenja digitalnih proizvoda koji se nude u oblaku. Postojeće regulatorno okruženje u nacionalnim ugovornim zakonodavstvima možda nije prikladno za usluge u oblaku.

Komisija je stoga pokrenula nekoliko inicijativa u području trgovačkog prava, prava na području ugovora o osiguranju te ugovora o računalstvu u oblaku kako bi se ojačalo jedinstveno tržište.

Pravosudne teme na Twitteru