Cosán nascleanúna

Dlí na gconarthaí

Beart gnó á chur i gcrích in oifig © pressmaster, fotolia

Tá bunú an Mhargaidh Aonair ar cheann de na héachtaí is mó atá bainte amach ag an Aontas Eorpach. A bhuíochas do shaoirsí bunúsacha an mhargaidh aonair tá gnólachtaí agus saoránaigh i dteideal gluaiseacht agus idirghníomhú gan bhac in Aontas gan teorainneacha.

Chuaigh an laghdú leanúnach ar na bacainní idir Ballstáit an AE chun tairbhe na saoránach ar an iliomad bealaí. Mar thomhaltóirí bhain saoránaigh tairbhe eacnamúil as táillí aeir agus táillí fánaíochta fóin shoghluaiste níos ísle, agus bhí rochtain níos fearr acu ar réimse níos leithne táirgí. Bhí trádálaithe ábalta a gcuid gníomhaíochtaí a dhéanamh thar theorainneacha, trí earraí a iompórtáil agus a easpórtáil, seirbhísí a chur ar fáil agus iad féin a shuíomh thar lear. Ar an gcaoi sin, baineann siad tairbhe as na barainneachtaí scála agus na deiseanna gnó níos fearr a chuireann an margadh aonair ar fáil.

D'aineoinn an dul chun cinn suntasach seo, tá bacainní idir Ballstáit AE fós. Baineann go leor de na bacainní seo leis na difríochtaí idir córais dlí náisiúnta atá éagsúil ó chéile. Tá na difríochtaí idir dlí na gconarthaí ó thír go tír ar cheann de na bacainní a chuireann bac le trádáil tras-teorann.

Tá gach idirbheart eacnamaíoch bunaithe ar chonarthaí. Bíonn difríochtaí idir na rialacha conarthaí a bhaineann le conradh a thabhairt i gcrích nó deireadh a chur leis, nó a bhaineann le réiteach a fháil ar tháirge fabhtach a sheachadadh, agus bíonn tionchar ag na difríochtaí sin i saol laethúil trádálaithe agus tomhaltóirí araon. Cruthaíonn na difríochtaí seo castacht agus costais bhreise do thrádálaithe, go háirithe nuair is mian leo a dtáirgí agus a seirbhisí a easpórtáil go dtí roinnt Ballstáit éagsúla sa AE. De bharr na ndifríochtaí seo bíonn sé níos casta do thomhaltóirí siopadóireacht a dhéanamh i dtíortha taobh amuigh dá dtír féin, go háirithe agus iad i mbun siopadóireacht ar líne.

Chomh maith leis sin, nuair a bhíonn conarthaí doiléir, casta agus neamhchinnte ó thaobh an dlí de is lú fonn a bhíonn ar thrádálaithe agus ar dhaoine aonair táirgí digiteacha atá le fáil sa néal a úsáid. D'fhéadfadh sé nach mbeadh an timpeallacht rialála maidir le conarthaí náisiúnta atá ann faoi láthair oiriúnach do sheirbhísí néalbhunaithe.

Dá bhrí sin, tá roinnt tionscnamh tógtha ag an gCoimisiún sna réimsí dlí a bhaineann le díolachán, conarthaí árachais agus conarthaí néalríomhaireachta, d'fhonn an Margadh Aonair a neartú.

Ábhair cheartais ar Twitter