Navigointipolku

Sopimusoikeus

Kädenpuristus sopimuksen merkiksi toimistossa © pressmaster, fotolia

Euroopan unionin suurimpia saavutuksia on sisämarkkinoiden luominen. Sisämarkkinoiden taustalla olevien perusvapauksien ansiosta yritykset ja kansalaiset voivat liikkua ja toimia vapaasti sisärajattomalla alueella.

EU-maiden välisten esteiden asteittainen vähentäminen on tuonut kansalaisille monia etuja. Kuluttajina kansalaiset ovat hyötyneet EU:sta taloudellisesti, kun esimerkiksi lentolippujen hinnat ja matkapuhelimien verkkovierailumaksut ovat laskeneet ja tuotevalikoima on laajentunut. Elinkeinonharjoittajat taas ovat voineet laajentaa toimintaansa toisiin EU-maihin: viedä tai tuoda tavaraa, tarjota palveluja muissa maissa tai sijoittautua ulkomaille. Näin ne ovat hyötyneet mittakaavaeduista ja paremmista liiketoimintamahdollisuuksista sisämarkkinoilla.

Näistä saavutuksista huolimatta EU:n jäsenvaltioiden välillä on edelleen esteitä, joista monet johtuvat kansallisten oikeusjärjestelmien erilaisuudesta. Kauppa maan rajojen yli kariutuu usein kansallisten sopimusoikeusjärjestelmien välisiin eroihin.

Kaikki liiketoiminta perustuu sopimuksiin. Siksi sekä elinkeinonharjoittajille että kuluttajille aiheutuu haittaa siitä, että sopimuksen tekemistä, purkamista tai viallisen tuotteen korvaamista koskevat säännöt vaihtelevat. Elinkeinonharjoittajille sääntöjen kirjavuus tuottaa lisätyötä ja -kustannuksia varsinkin silloin, kun ne haluavat viedä tuotteitaan ja palvelujaan useisiin EU-maihin. Sopimussääntöjen erojen johdosta myös kuluttajien on vaikeampaa tehdä ostoksia muualla kuin asuinmaassaan. Ongelmat ovat suuria etenkin verkkokaupassa.

Kun sopimukset ovat epäselviä, monimutkaisia ja oikeudellisesti epävarmoja, elinkeinonharjoittajat ja yksityishenkilöt luopuvat helposti myös pilvipalveluina tarjottujen digitaalisten tuotteiden käytöstä. Kansallisen sopimusoikeuden sääntöihin perustuva nykyinen sääntely-ympäristö ei välttämättä sovellu pilvipalvelujen tarpeisiin.

Tästä syystä komissio on tehnyt useita kauppalakia, vakuutussopimusoikeutta ja pilvipalvelusopimuksia koskevia aloitteita, joilla pyritään tehostamaan sisämarkkinoiden toimintaa.

Oikeusasioita Twitterissä