Navigatsioonitee

Lepinguõigus

Käepigistus kontoris eduka äritehingu kinnitamiseks © pressmaster, fotolia

Ühtne turg on Euroopa Liidu üks märkimisväärsemaid saavutusi. Selle põhivabadused võimaldavad ettevõtjatel ja kodanikel vabalt liikuda ja tegutseda piirideta liidus.

ELi liikmesriikide vaheliste tõkete järjepidev vähendamine on toonud liidu kodanikele palju kasu. Kodanikud kui tarbijad on saanud olulist majanduslikku kasu – seda on võimaldanud näiteks madalamad lennupiletihinnad ja rändlusteenuste tasud ning suurem tootevalik. Kauplejatel on olnud võimalik laiendada oma piiriülest tegevust, importides ja eksportides kaupu, pakkudes teenuseid ning asutades ettevõtte teises riigis. Niimoodi saavad nad kasu mastaabisäästust ja parematest ärivõimalustest, mida ühtne turg pakub.

Hoolimata sellisest muljetavaldavast edust on tõkked ELi liikmesriikide vahel siiski säilinud. Paljud neist on seotud asjaoluga, et liikmesriikide õigussüsteemid on erinevad. Üheks piiriülese kaubanduse tõkkeks on erinevus liikmesriikide lepinguõiguses.

Kõik majandustehingud põhinevad lepingutel. Seetõttu mõjutavad kauplejate ja tarbijate igapäevast elu erinevused eeskirjades, mis reguleerivad lepingute sõlmimist või lõpetamist või seda, millised on parandusmeetmed vigase toote tarnimise korral. Kauplejatele põhjustavad need erinevused täiendavaid probleeme ja kulutusi eelkõige juhul, kui nad tahavad eksportida oma tooteid ja teenuseid mitmesse ELi liikmesriiki. Tarbijate jaoks muudavad erinevused välismaal ostude sooritamise keerulisemaks, eriti Internetist ostmisel.

Samuti heidutavad ebaselged, keerulised ja õiguslikult ebakindlad lepingud kauplejaid ja eraisikuid kasutamast digitaalseid pilveteenuseid. Olemasolev liikmesriikide lepinguõiguse regulatiivne keskkond ei pruugi olla sobiv pilveteenuste pakkumiseks.

Komisjon on seetõttu käivitanud mitmeid algatusi müügiõiguse, kindlustuslepingu õiguse ja pilvandmetöötluse lepingute valdkonnas, eesmärgiga tugevdada ühtset turgu.

Õigusteemad Twitteris