Sti

Aftaleret

Håndslag forsegler en forretningsaftale på et kontor © pressmaster, fotolia

En af de vigtigste ting, EU har opnået, er det indre marked. De grundlæggende friheder, der gælder for det indre marked, giver virksomheder og borgere ret til at bevæge sig frit og have kontakt inden for en union uden grænser.

Der er stadig færre hindringer mellem EU-landene, og det har medført en række fordele. Forbrugerne har fået en række økonomiske fordele. De har bl.a. fået større udbud og lavere priser på flybilletter, og så er det blevet billigere at bruge mobilen i udlandet. Erhvervsdrivende har kunnet udvide deres virksomhed på tværs af grænserne ved at importere og eksportere varer, levere tjenesteydelser og etablere sig i udlandet. Dermed kan de drage nytte af det indre markeds stordriftsfordele og mange forretningsmuligheder.

Men på trods af den store succes er der fortsat hindringer mellem EU-landene. Mange af disse hindringer skyldes forskellene på de nationale retssystemer. En af hindringerne for handel på tværs af grænserne er, at der gælder forskellige aftaleretlige bestemmelser i de forskellige lande.

Alle økonomiske transaktioner bygger på aftaler. Derfor påvirker det erhvervsdrivende og forbrugere, når der gælder forskellige regler for, hvordan en aftale indgås eller afsluttes, eller hvilke misligholdelsesbeføjelser man har, når der leveres en mangelfuld vare. For de erhvervsdrivende medfører disse forskelle flere komplikationer og udgifter, navnlig når de skal eksportere deres varer og tjenesteydelser til flere EU-medlemsstater. For forbrugerne betyder forskellene, at det er sværere at handle i andre lande, især på nettet.

Tvetydige, komplekse og juridisk uklare aftaler afskrækker desuden erhvervsdrivende og privatpersoner fra at bruge cloudtjenester. Det nuværende system med forskellige aftaleretlige bestemmelser virker ikke velegnet til cloudtjenester.

Kommissionen har derfor taget en række initiativer inden for købelov, forsikringsaftaleret og cloud computing-kontrakter for at styrke det indre marked.

Retlige anliggender på Twitter