Навигационна пътека

Договорно право

Ръкостискане при сключване на сделка в офис © pressmaster, fotolia

Едно от най-важните постижения на Европейския съюз е създаването на единен пазар. Гарантираните от него основни свободи позволяват на стопанските субекти и гражданите да се преместват и да взаимодействат свободно в Съюз без граници.

Постоянното намаляване на бариерите между държавите от ЕС носи многобройни ползи за гражданите. В качеството си на потребители гражданите се радват на редица икономически ползи — по-ниски цени на самолетните билети и по-малко разходи за роуминг на мобилните телефони, както и на възможността за достъп до по-широка гама от продукти. Търговците имат възможност да разширят своята дейност в чужбина чрез внос и износ на стоки, предоставяне на услуги и като се установяват зад граница. Така те се възползват от икономиите от мащаба и от по-големите възможности за бизнес, които предлага единният пазар.

Въпреки тези впечатляващи постижения между държавите от ЕС все още съществуват бариери. Много от тях се дължат на различията между националните правни системи. Сред основните пречки, които спъват трансграничната търговия, са различията между националните системи в областта на договорното право.

Всички икономически сделки се основават на договори. Ето защо разликите в правилата за това как се сключва или прекратява договор и как се компенсира доставка на дефектен продукт се усещат в ежедневието на търговците и потребителите. Тези различия още повече усложняват работата на търговците и увеличават разходите им, особено когато целта е износ към няколко различни държави-членки на ЕС. Потребителите от своя страна се затрудняват да пазаруват извън собствената си държава, особено при онлайн пазаруване.

Освен това неясни, сложни и правно несигурни договори възпират търговци и физически лица да използват предлаганите в облак дигитални продукти. Съществуващите национални разпоредби в областта на договорното право вероятно не са подходящи за прилагане към услуги, основани на изчисления в облак.

Ето защо Комисията предприе няколко инициативи в областта на правото за продажбите, застрахователното договорно право и договорите за изчисления в облак с цел укрепване на единния пазар.

Правосъдни въпроси в Twitter