Navigačný riadok

  •  
  •  
Úvod

Kontakt

Máte otázky o spravodlivosti, spotrebiteľov, základných právach, diskriminácii alebo občianstve EÚ?

Europe Direct

Skontaktujte sa s bezplatnou celoeurópskou informačnou službou Europe Direct Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu :

Ak potrebujete informácie o politikách v oblasti spravodlivosti, najskôr ich skúste pohľadať na našich stránkach a až potom sa obráťte na službu Europe Direct.

Ako sa uchádzať o pracovné miesto

Európsky úrad pre výber pracovníkov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  (EPSO) pravidelne organizuje výzvy na predkladanie žiadostí o prácu v Európskych inštitúciách. Ak si želáte zaslať spontánne váš životopis, urobte tak prostredníctvom služby EÚ životopis on-line Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , ktorú poskytuje generálne riaditeľstvo Komisie pre ľudské zdroje a bezpečnosť.

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov - poštová adresa

EURÓPSKA KOMISIA
B-1049 BRUSEL
GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov