Navigačný riadok

  •  
  •  
Úvod

Kontakt

Máte otázky o spravodlivosti, základných právach, diskriminácii alebo občianstve EÚ?

Europe Direct

Skontaktujte sa s bezplatnou celoeurópskou informačnou službou Europe Direct Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu :

  • na bezplatnom telefónnom čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 zo všetkých 28 členských štátov. Ozve sa vám operátor, ktorý hovorí vaším jazykom. (pozri položku Úradné jazyky Európskej únie)
  • cez internet - pomocou on-line formulára:
    Vyplňte formulár vo vami zvolenom jazyku a kontaktné centrum služby Europe Direct vám v tomto jazyku aj odpovie.

    bg - cs - da - de - et - el - en - es - fr - hr - ga - it - lv - lt - hu - mt - nl - pl - pt - ro - sk - sl - fi - sv 
    (Elektronický formulár - Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu )

Ak potrebujete informácie o politikách v oblasti spravodlivosti, najskôr ich skúste pohľadať na našich stránkach a až potom sa obráťte na službu Europe Direct.

Ako sa uchádzať o pracovné miesto

Európsky úrad pre výber pracovníkov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  (EPSO) pravidelne organizuje výzvy na predkladanie žiadostí o prácu v Európskych inštitúciách. Ak si želáte zaslať spontánne váš životopis, urobte tak prostredníctvom služby EÚ životopis on-line Deutsch français English , ktorú poskytuje generálne riaditeľstvo Komisie pre ľudské zdroje a bezpečnosť.

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť - poštová adresa

EURÓPSKA KOMISIA
B-1049 BRUSEL
GR pre spravodlivosť