Navigačný riadok

Kontakt

Máte otázky týkajúce sa spravodlivosti, spotrebiteľov a rodovej rovnosti?

Europe Direct

Skontaktujte sa s našou bezplatnou celoeurópskou informačnou službou Europe Direct:

Pred tým, ako sa obrátite na službu Europe Direct v súvislosti s informáciami o spravodlivosti, spotrebiteľoch alebo politike rodovej rovnosti, overte si, či odpoveď nenájdete na našich stránkach!

Ako sa uchádzať o pracovné miesto

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) pravidelne organizuje výberové konania na pracovné miesta v európskych inštitúciách. Ak nám chcete poslať svoj životopis, urobte tak prostredníctvom služby Generálneho riaditeľstva Komisie pre ľudské zdroje a bezpečnosť nazvanej EÚ životopis on-line.

Poštová adresa Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov:

EUROPEAN COMMISSION
B-1049 BRUSSELS
DG Justice and Consumers