Navigācijas ceļš

Kontaktinformācija

Jums ir jautājumi par tiesiskumu, patērētājiem un dzimumu līdztiesību?

Europe Direct

Sazinieties ar mūsu bezmaksas informācijas dienestu Europe Direct visā Eiropas teritorijā:

Pirms sazināties ar "Europe Direct", lai iegūtu informāciju par tiesiskuma, patērētāju vai dzimumu līdztiesības politiku, vispirms ielūkojieties mūsu tīmekļa vietnēs. Iespējams, atbilde uz jūsu jautājumu jau ir sniegta.

Darba iespējas

Eiropas Personāla atlases birojs ("EPSO") regulāri organizē konkursus tiem, kuri vēlas strādāt Eiropas Savienības iestādēs. Lai nosūtītu savu CV neatkarīgi no izsludinātajiem konkursiem, izmantojiet Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta saiti "ES CV tiešsaistē".

Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pasta adrese:

EIROPAS KOMISIJA
B-1049 BRISELE
TIESISKUMA UN PATĒRĒTĀJU ĢD