Naršymo kelias

Kontaktai

Turite klausimų apie teisingumą, vartotojus ar lyčių lygybę?

„Europe Direct“

Susisiekite su „Europe Direct“ – visoje Europoje veikiančia informacine tarnyba, kurios paslaugos nemokamos:

Prieš kreipdamiesi į tarnybą „Europe Direct“ dėl informacijos apie teisingumo, vartotojų arba lyčių lygybės politiką ieškokite atsakymo mūsų interneto svetainėse.

Kreipkitės dėl darbo

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) reguliariai rengia kvietimus teikti kandidatūras dėl darbo ES institucijose. Jei tiesiog norėtumėte mums atsiųsti savo gyvenimo aprašymą, naudokitės duomenų baze „EU CV Online“, kurią tvarko Komisijos Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas.

Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato pašto adresas

EUROPEAN COMMISSION
B-1049 BRUSSELS
DG Justice and Consumers