Navigacijski put

Kontakt

Imate li pitanja o pravosuđu, zaštiti potrošača ili ravnopravnosti spolova?

Europe Direct

Obratite se Europe Directu, našoj službi za pružanje besplatnih informacija koja je dostupna diljem Europe:

Prije nego se obratite službi Europe Direct za informacije o politici pravosuđa, zaštiti potrošača ili ravnopravnosti spolova, potražite odgovor na našim internetskim stranicama!

Prijavite se za posao

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) redovito organizira otvorene natječaje za radna mjesta u europskim institucijama. Ako nam želite poslati svoj životopis u obliku otvorene molbe, učinite to upotrebljavajući„EU CV Online” koji je na raspolaganje stavila Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost pri Europskoj komisiji.

Poštanska adresa Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača:

EUROPSKA KOMISIJA
B-1049 BRUXELLES
GU za pravosuđe i zaštitu potrošača