Navigacijski put

 • Tiskana verzija
 • Smanji tekst
 • Uvećaj tekst
Početna stranica

Kontakt

Imate li pitanja o pravosuđu, temeljnim pravima, diskriminaciji ili EU državljanstvu?

Europe Direct

Obratite se Europe Direct Odaberi prijevod prethodne poveznice , našoj službi za pružanje besplatnih informacija, koja je dostupna diljem Europe.

 • Pozivom na besplatan telefonski broj,  00 800 6 7 8 9 10 11, koji je na raspolaganju građanima u svih 28 država članica, javit će Vam se operator koji govori Vaš jezik. (Pogledajte pod „Službeni jezici Europske unije”)
 • Putem interneta, koristeći mrežni obrazac:
  Koristite inačicu obrasca na jeziku koji Vam najviše odgovara i primit ćete odgovor od kontaktnog centra Europe Direct na jeziku kojeg ste odabrali.

  bg Odaberi prijevod prethodne poveznice  - cs Odaberi prijevod prethodne poveznice  - da Odaberi prijevod prethodne poveznice  - de Odaberi prijevod prethodne poveznice  - et Odaberi prijevod prethodne poveznice  - el Odaberi prijevod prethodne poveznice  - en Odaberi prijevod prethodne poveznice  - es Odaberi prijevod prethodne poveznice  - fr Odaberi prijevod prethodne poveznice  - hr Odaberi prijevod prethodne poveznice  - ga Odaberi prijevod prethodne poveznice  - it Odaberi prijevod prethodne poveznice  - lv Odaberi prijevod prethodne poveznice  - lt Odaberi prijevod prethodne poveznice  - hu Odaberi prijevod prethodne poveznice  - mt Odaberi prijevod prethodne poveznice  - nl Odaberi prijevod prethodne poveznice  - pl Odaberi prijevod prethodne poveznice  - pt Odaberi prijevod prethodne poveznice  - ro Odaberi prijevod prethodne poveznice  - sk Odaberi prijevod prethodne poveznice  - sl Odaberi prijevod prethodne poveznice  - fi Odaberi prijevod prethodne poveznice  - sv Odaberi prijevod prethodne poveznice 
  (Elektronički obrazac: Izjava o privatnosti Odaberi prijevod prethodne poveznice )

Prije nego što se odlučite obratiti se Europe Directu kako biste dobili podatke o pravosudnoj praksi, molimo Vas da prvo posjetite naše mrežne stranice!

Prijavite se za posao

Europski ured za odabir osoblja Odaberi prijevod prethodne poveznice  (EPSO) redovito objavljuje natječaje za zapošljavanje u svim institucijama EU. Ako želite poslati svoj životopis u obliku otvorene molbe, učinite to putem „EU CV na mreži Deutsch français English ” kojeg je zainteresiranim kandidatima stavila na raspolaganje Opća uprava za ljudske potencijale i sigurnost pri Europskoj komisiji.

Opća uprava za pravosuđe: poštanska adresa

EUROPSKA KOMISIJA
B-1049 BRISEL
Opća uprava za pravosuđe