Cosán nascleanúna

  •  
  •  
Baile

Teagmháil

An bhfuil ceisteanna agat faoi Cheartas, Tomhaltóirí, Cearta Bunúsacha, Leithcheal nó faoi Shaoránacht AE?

Europe Direct

Déan teagmháil le Europe Direct Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , ár seirbhís eolais saor in aisce, ar fáil ar fud na hEorpa ar fad:

Féach ar ár suíomhanna idirlín sula ndéanann tú teagmháil le Europe Direct chun eolas a fháil ar bheartas Ceartais!

Cuir isteach ar phost

Eagraíonn An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (EPSO) glaonna ar iarrthóireachtaí gairme sna hinstitiúidí Eorpacha go rialta. Más mian leat do CV a chur chugainn ar an dtoirt bain úsáid as «EU CV Online Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. », le do thoil, atá á chur ar fáil ag Ard-Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna agus Slándála de chuid an Choimisiúin.

Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí: seoladh poist

AN COIMISIÚN EORPACH
B-1049 AN BHRUISÉIL
AS um Cheartas agus Tomhaltóirí