Cosán nascleanúna

  •  
  •  
Baile

Teagmháil

An bhfuil ceisteanna agat faoi Cheartas, Cearta Bunúsacha, Leithcheal nó faoi Shaoránacht AE?

Europe Direct

Déan teagmháil le Europe Direct Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , ár seirbhís eolais saor in aisce, ar fáil ar fud na hEorpa ar fad:

  • Uimhir shaorghlao 00 800 6 7 8 9 10 11 as áit ar bith san 28 mBallstát. Beidh deis agat labhairt le hoibritheoir a labhraíonn do theanga. (Féach "Teangacha Oifigiúla an Aontais Eorpaigh")
  • Ar líne, bain úsáid as an bhfoirm ar líne:
    Bain úsáid as an bhfoirm sa teanga is fearr leat agus cuirfidh an t-Ionad Teagmhála Europe Direct freagra chugat sa teanga is rogha leat.

    bg - cs - da - de - et - el - en - es - fr - hr - ga - it - lv - lt - hu - mt - nl - pl - pt - ro - sk - sl - fi - sv 
    (Foirm leictreonach: Ráiteas Príobháideachais Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. )

Féach ar ár suíomhanna idirlín sula ndéanann tú teagmháil le Europe Direct chun eolas a fháil ar bheartas Ceartais!

Cuir isteach ar phost

Eagraíonn An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (EPSO) glaonna ar iarrthóireachtaí gairme sna hinstitiúidí Eorpacha go rialta. Más mian leat do CV a chur chugainn ar an dtoirt bain úsáid as "EU CV Online Deutsch français English ", le do thoil, atá á chur ar fáil ag Ard-Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna agus Slándála de chuid an Choimisiúin.

Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas: seoladh poist

AN COIMISIÚN EORPACH
B-1049 AN BHRUISÉIL
AS um Cheartas