Navigatsioonitee

Kontakt

Kas Teil on küsimusi õiguse, tarbijate või soolise võrdõiguslikkuse kohta?

Europe Direct

Võtke ühendust meie tasuta üleeuroopalise teabeteenistusega Europe Direct:

Tutvuge ka meie veebisaitidega enne, kui võtate õigus-, tarbijate või soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ühendust talitusega Europe Direct!

Kandideeri töökohale:

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab korrapäraselt konkursse Euroopa institutsioonide ametikohtadele. Kui soovite meile saata oma CV, siis kasutage palun komisjoni personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehte EU CV Online.

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi postiaadress:

EUROPEAN COMMISSION
B-1049 BRUSSELS
DG Justice and Consumers