Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Επικοινωνία

Έχετε ερωτήσεις για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις διακρίσεις ή την ευρωπαϊκή ιθαγένεια;

Europe Direct

Επικοινωνήστε με το Europe Direct Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , τη δωρεάν, πανευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών μας:

Προτού επικοινωνήσετε με το Europe Direct για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές για τη δικαιοσύνη, παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα τους δικτυακούς μας τόπους!

Υποβολή αίτησης εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  (EPSO) προκηρύσσει τακτικά διαγωνισμούς για σταδιοδρομία στα ευρωπαϊκά όργανα. Αν επιθυμείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ανεξαρτήτως διαγωνισμού, χρησιμοποιήστε το «Европейска автобиография Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου » που προσφέρει η Γενική Διεύθυνση ανθρώπινων πόρων και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: ταχυδρομική διεύθυνση

EUROPEAN COMMISSION
B-1049 BRUSSELS
DG Justice