Навигационна пътека

За контакти

Въпроси за правосъдието, потребителите и равенството между половете?

Europe Direct

Свържете се с Europe Direct, нашата безплатна информационна услуга, която е достъпна в цяла Европа:

Преди да се свържете с Europe Direct за информация относно политиките в областта на правосъдието, потребителите и равенството между половете, можете да потърсите отговор на нашите уебсайтове!

Кандидатствайте за работа

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира редовни конкурси за кандидати, които желаят да работят в европейските институции. Ако желаете да ни изпратите своята автобиография спонтанно, моля, ползвайте електронния формуляр „EU CV Online“, предоставен от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия.

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ — адрес за кореспонденция:

EUROPEAN COMMISSION
B-1049 BRUSSELS
DG Justice and Consumers