Sökväg

Förstasida

Otillbörliga affärsmetoder

 

Är det rätt?

Ett europeiskt initiativ till stöd för konsumenter

Konsumenter i Europeiska unionen ska inte vilseledas av oriktiga eller vilseledande påståenden från näringsidkare. I den här guiden tar vi upp vilka affärsmetoder som anses vara otillbörliga enligt EU-lagstiftningen och hur konsumenter kan söka gottgörelse om de har blivit lurade.
 

Ger konsumenterna vägledning när det gäller otillbörliga affärsmetoder som alltid är förbjudna enligt EU-lagstiftningen. I guiden finns det en kort beskrivning och exempel på var och en av de svartlistade affärsmetoderna.

Läs mer

 

Den centrala frågan för konsumenter är utan tvekan: ”Hur kan jag veta om en viss affärsmetod är otillbörlig?” I detta avsnitt får du enkel vägledning och många exempel.

Läs mer

 

Misströsta inte om du blivit lurad! Det finns mekanismer på plats för att hjälpa dig lösa tvister med näringsidkare - även gränsöverskridande tvister.

Läs mer