Navigacijska pot

Domov

Potrošniško in trženjsko pravo RSS

Spletno nakupovanje © Nmedia, fotolia

Zakonodaja na področju varovanja potrošnikov v EU zagotavlja, da ima vsakdo pravico do pravičnega obravnavanja pri nakupovanju blaga za gospodinjsko rabo v trgovinah, plačevanju računa za električno energijo ali prenašanju glasbe s spleta.

Listina temeljnih pravic in evropske pogodbe po sprejetju Enotnega evropskega akta zagotavljajo visoko raven varovanja potrošnikov v EU. Varovanje potrošnikov je tudi splošen cilj, določen v členu 12 Pogodbe o delovanju EU.

Evropska zakonodaja potrošnikom zagotavlja:

  • pravično obravnavo;
  • izdelke, ki so v skladu s sprejemljivimi standardi;
  • pravico do pravnega sredstva, če pride do težave.

Zakonodaja EU na drugih področjih mora prav tako upoštevati varovanje potrošnikov.

Na splošno varovanje potrošnikov zagotavljajo različne politike, kot so politike o varnosti hrane in izdelkov ali varovanja podatkov.

Zakonodaja na področju potrošništva in trženja varuje ekonomske interese potrošnikov. Večinoma pokriva nepoštene trženjske prakse in potrošniško pogodbeno pravo, kot so zavajajoče oglaševanje in nepošteni pogoji v pogodbah.

Evropska potrošniška in trženjska zakonodaja temelji na načelu, da je nesorazmernost informacij, ko prodajalec o izdelku ali storitvi ve več kot potrošnik, mogoče zlorabljati. Poleg tega vključuje določbe, ki varujejo ranljive potrošnike, kot so otroci.

Sedanji izzivi za varstvo potrošnikov vključujejo popolno odprtje potenciala notranjega trga, vključno s spletnim trgom, vsem državljanom, s tem da bi se odstranile ovire in izboljšalo zaupanje potrošnikov v čezmejno nakupovanje.

Evropska zakonodaja o potrošništvu je bistvena, če želimo premostiti ovire pri razvoju notranjega trga.

Varstvo potrošnikov je zato bistven del strateškega načrtovanja Evropske Komisije, kot kaže njena vloga v naslednjih sporočilih: