Ścieżka nawigacji

Strona główna

Prawo konsumenckie i marketingu RSS

Zakupy w Internecie © Nmedia, fotolia

Obowiązujące w UE prawodawstwo chroniące konsumentów gwarantuje wszystkim prawo do uczciwego traktowania podczas zakupów w supermarkecie, płacenia rachunku za energię czy pobierania muzyki z Internetu.

Karta praw podstawowych English  oraz traktaty europejskie od czasu wprowadzenia Jednolitego aktu europejskiego gwarantują wysoki poziom ochrony konsumentów w UE. Jest to także ogólny cel wskazany w art. 12 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Prawodawstwo europejskie gwarantuje konsumentom:

  • uczciwe traktowanie;
  • produkty spełniające możliwe do przyjęcia standardy;
  • prawo do dochodzenia odszkodowania w stosownych przypadkach.

Prawodawstwo UE w innych dziedzinach również musi uwzględniać prawa konsumentów.

Ogólnie rzecz biorąc, ochronę konsumentom zapewnia polityka dotycząca różnorodnych obszarów, takich jak bezpieczeństwo żywności i innych produktów oraz ochrona danych.

Celem prawodawstwa konsumenckiego i marketingu jest ochrona interesów ekonomicznych konsumentów. Dotyczy ono głównie nieuczciwych praktyk handlowych i prawa umów konsumenckich - chodzi na przykład o wprowadzające w błąd reklamy i nieuczciwe warunki umowne.

Europejskie prawo konsumenckie i marketingu opiera się na założeniu, że asymetria informacji, czyli sytuacja, w której sprzedawca wie o produkcie lub usłudze więcej od konsumenta, stwarza pole do nadużyć. Wprowadzono ponadto przepisy chroniące konsumentów podatnych na zagrożenia, na przykład dzieci.

Obecne wyzwania stojące przed ochroną konsumenta to pełne wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego, w tym rynku internetowego, przez wszystkich obywateli dzięki usunięciu barier i zwiększeniu zaufania konsumentów do zakupów transgranicznych.

Europejskie prawodawstwo konsumenckie jest nieodzownym elementem przezwyciężania przeszkód w rozwoju rynku wewnętrznego.

W związku z tym ochrona konsumentów jest nieodłączną częścią planowania strategicznego Komisji Europejskiej, o czym świadczy rola przypisana tej tematyce w dokumentach, takich jak: