Kruimelpad

Home

Consumenten- en marketingrecht RSS

Internetshoppen © Nmedia, fotolia

In de EU garandeert de wetgeving op het gebied van consumentenbescherming dat iedereen recht heeft op een billijke behandeling als hij of zij huishoudproducten koopt in de supermarkt, de energierekening betaalt of muziek downloadt.

Het Handvest van de grondrechten en de Europese verdragen sinds de Europese Akte garanderen een uitgebreide consumentenbescherming in de EU. Dat is bovendien een algemene doelstelling beschreven in Artikel 12 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

De Europese wetgeving garandeert consumenten:

  • een billijke behandeling;
  • producten die voldoen aan aanvaardbare normen;
  • het recht op een vergoeding als er iets misgaat.

Ook EU-wetgeving op andere gebieden moet consumentenbescherming opnemen.

Over het algemeen wordt consumentenbescherming gegarandeerd door diverse beleidslijnen, onder meer op het gebied van voedsel- en productveiligheid of gegevensbescherming.

Consumenten- en marketingwetgeving moet de economische belangen van consumenten verdedigen. Die wetgeving behandelt voornamelijk oneerlijke handelspraktijken en de contractwet voor consumenten, zoals misleidende reclame en oneerlijke contractvoorwaarden.

Europese consumenten- en marketingwetten zijn gebaseerd op het idee dat asymmetrie van informatie, waarbij de verkoper meer weet over het product of de dienst dan de consument, tot misbruik kan leiden. Daarnaast zijn er bepalingen die kwetsbare consumenten zoals kinderen beschermen.

De huidige uitdaging voor consumentenbescherming is om het potentieel van de interne markt, waaronder ook de online markt, volledig open te stellen voor alle burgers door de drempel te verlagen en het vertrouwen van consumenten in grensoverschrijdend winkelen te verbeteren.

Europese consumentenwetgeving is cruciaal om de obstakels te overwinnen die de ontwikkeling van de interne markt belemmeren.

Consumentenbescherming vormt dan ook een essentieel onderdeel van de strategische planning van de Europese Commissie, zoals blijkt uit de rol ervan in deze plannen en mededelingen: