Naršymo kelias

Pradžia

Vartotojų apsaugos ir rinkodaros teisė RSS

Internet Shopping © Nmedia, fotolia

ES teisės aktai dėl vartotojų apsaugos garantuoja visų asmenų teisę į sąžiningą elgesį su jais perkant buitines prekes prekybos centre, apmokant elektros energijos tiekėjo sąskaitą ar parsisiunčiant muziką.

Nuo Vieningos Europos akto pasirašymo Pagrindinių teisių chartija English  ir Europos sutartys garantuoja Europos Sąjungoje aukštą vartotojų apsaugos lygį. Tai yra ir vienas bendrųjų tikslų, apibrėžtų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 12 straipsnyje.

Europos teisės aktai garantuoja vartotojams:

  • sąžiningą elgesį su jais;
  • priimtinus standartus atitinkančius produktus;
  • teisę į žalos atlyginimą, jei įsigyta prekės ar paslauga netenkina vartotojo.

Kitose srityse taikomuose ES teisės aktuose taip pat turi būti atsižvelgiama į vartotojų apsaugą.

Apskritai vartotojų apsaugą užtikrina įvairios politikos, pvz., maisto ir gaminių saugos ar duomenų apsaugos politika.

Teisės aktų dėl vartotojų apsaugos ir rinkodaros tikslas yra apsaugoti vartotojų ekonominius interesus. Jie dažniausiai taikomi nesąžiningai komercinei praktikai ir vartotojų sutarčių teisei, kaip antai klaidinančiai reklamai ir nesąžiningoms sutarčių sąlygoms.

Europos vartotojų apsaugos ir rinkodaros teisė grindžiama samprata, kad informacijos asimetrija, pasireiškianti tuo, kad pardavėjas žino apie produktą arba paslaugą daugiau nei pirkėjas, atveria kelius piktnaudžiavimui. Be to, šiuose teisės aktuose yra nuostatų, ginančių lengvai pažeidžiamus vartotojus, pvz., vaikus.

Dabarties iššūkiai, su kuriais susiduria vartotojų apsauga, reikalauja padaryti vidaus rinkos potencialą, įskaitant internetinę rinką, visiškai prieinamą visiems piliečiams, pašalinant esamas kliūtis ir stiprinant vartotojų pasitikėjimą tarptautine prekyba.

Europos teisės aktai dėl vartotojų apsaugos yra nepaprastai svarbūs, siekiant įveikti kliūtis, kurios kliudo vidaus rinkos plėtrai.

Todėl vartotojų apsauga yra esminė Europos Komisijos strateginio planavimo dalis, ką liudija šiuose komunikatuose jai skiriamas dėmesys: