Navigációs útvonal

Kezdőlap

A fogyasztóvédelemre és az értékesítésre vonatkozó jogszabályok RSS

Internetes vásárlás © Nmedia, fotolia

Az Európai Unióban érvényben levő fogyasztóvédelmi jogszabályok mindenki számára garantálják a tisztességes bánásmódhoz való jogot, akár a közeli boltba megy a napi bevásárlást elintézni, akár közüzemi számláját fizeti be, vagy zenét tölt le az internetről.

Az Alapjogi Charta és az Egységes Európai Okmány óta keletkezett szerződések magas szintű fogyasztóvédelmet garantálnak az EU-ban. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 12. cikkében is szerepel ez az elv általános célkitűzésként.

Az európai jogszabályok a következőket garantálják a fogyasztók számára:

  • tisztességes bánásmód;
  • elfogadható színvonalú termékek;
  • panasz esetén a jogorvoslathoz való jog.

A más területeken hozott uniós jogszabályoknak is tekintettel kell lenniük a fogyasztóvédelemre.

Általános tekintetben a fogyasztóvédelem biztosítását a szakpolitikák széles köre szolgálja, így például az élelmiszerek és termékek biztonságát vagy az adatvédelmet szabályozó előírások.

A fogyasztóvédelemre és az értékesítésre vonatkozó jogszabályok célja a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme. Tárgykörébe főként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a fogyasztási szerződések joga tartozik, többek között a megtévesztő hirdetések és a tisztességtelen szerződési feltételek.

A fogyasztóvédelemre és értékesítésre vonatkozó európai jogszabályok az információs aszimmetria elvén alapulnak, miszerint az eladó több információval rendelkezik a termékről vagy a szolgáltatásról, mint a vevő, ez pedig visszaélésre ad lehetőséget. A kiszolgáltatott fogyasztókat, így például a gyermekeket, ezenkívül külön rendelkezések védik.

A fogyasztóvédelem tekintetében jelenleg fennálló kihívások lényege, hogy minden polgár számára lehetővé kell tenni a belső piacban rejlő lehetőségek teljes kiaknázását, ideértve az internetes piacot is, és erősíteni kell a fogyasztók bizalmát a határokon átnyúló vásárlással kapcsolatban.

Az európai fogyasztóvédelmi szabályozás kulcsfontosságú a belső piac fejlődése előtt álló akadályok felszámolásában.

A fogyasztóvédelem ezért az Európai Bizottság stratégiatervezésének nélkülözhetetlen eleme, amit az alábbi közleményekben betöltött szerepe is jelez: