Cosán nascleanúna

Baile

Dlí Tomhaltóra agus Margaíochta RSS

Siopadóireacht ar an Idirlíon © Nmedia, fotolia

San AE tugann reachtaíocht um chosaint an tomhaltóra ráthaíocht go bhfuil an ceart ag gach duine go gcaitear go cothrom cóir leis nó léi nuair a cheannaíonn sé nó sí earraí tí san ollmhargadh, nuair a íocann sé nó sí sonrasc an soláthraí fuinnimh nó nuair a íoslódálann sé nó sí ceol.

Ó tháinig an Ionstraim Eorpach Aonair i bhfeidhm tugann Cairt na gCearta Bunúsacha English  agus na conarthaí Eorpacha ráthaíocht go bhfuil cosaint tomhaltóra ar chaighdeán ard i bhfeidhm san AE. Sprioc ghinearálta é seo leis, atá sonraithe in Airteagal 12 den gConradh ar fheidhmiú an AE.

Tugann an reachtaíocht Eorpach an ráthaíocht seo do thomhaltóirí:

  • go ndáilfear go cóir cothrom leo;
  • go bhfuil táirgí de chaighdeáin inghlactha;
  • go bhfuil an ceart chun cúitimh acu má tá rud éigin cearr.

Ní mór do reachtaíocht an AE i réimsí eile cosaint an tomhaltóra a thabhairt san áireamh.

De ghnáth cinntítear go ndéantar an tomhaltóir a chosaint trí bheartais éagsúla ar nós sábháilteacht bia agus táirge nó trí chosaint sonraí.

Tá reachtaíocht tomhaltóra agus margaíochta dírithe ar leasa eacnamaíochta tomhaltóirí a chosaint. Déileálann sé go mór mór le cleachtais tráchtála éagóracha agus le dlí conartha an tomhaltóra, mar shampla fógraíocht mhíthreorach agus téarmaí conartha éagóracha.

Tá an dlí tomhaltóra agus margaíochta Eorpach bunaithe ar an tuairim gur féidir leis an díoltóir mí-úsáid a bhaint as an neamhshiméadracht eolais, is é sin, as breis eolas a bheith aige ar tháirge ná mar atá ag an tomhaltóir. Ina theannta sin tá forálacha déanta chun tomhaltóirí leochaileacha a chosaint, leanaí, mar shampla.

I measc na ndúshlán atá le sárú i láthair na huaire chun tomhaltó irí a chosaint a chur ar aghaidh áirítear go n-osclófaí acmhainn an mhargaidh inmheánaigh go hiomlán, an margadh ar líne san áireamh, chun go mbeidh teacht air ag gach saoránach, go mbainfí anuas na bacainní agus go bhfeabhsófaí muinín na dtomhaltóirí i dtaobh siopadóireacht thrasteorann a dhéanamh.

Tá an reachtaíocht tomhaltóra Eorpach rí-thábhachtach chun na constaicí a shárú atá ar fhorbairt an mhargaigh inmheánaigh.

Dá bhrí sin tá Cosaint an tomhaltóra ina chuid thábhachtach de phleanáil straitéiseach an Choimisiúin Eorpaigh, de réir mar atá á chur in iúl sna Cumarsáidí seo a leanas: