Navigointipolku

Etusivu

Kuluttaja- ja markkinointilaki RSS

Verkko-ostoksilla © Nmedia, fotolia

EU:ssa kuluttajansuojalait takaavat, että jokaisella on oikeus saada oikeudenmukaista kohtelua ostaessaan kodintarvikkeita kaupasta, maksaessaan laskun energiayhtiölle tai ladatessaan musiikkia Internetistä.

Euroopan unionin perusoikeuskirja ja EU:n perussopimukset aina Euroopan yhtenäisasiakirjasta lähtien takaavat vahvan kuluttajansuojan EU:ssa. Se on myös yleinen tavoite, joka on määritelty EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 12 artiklassa.

EU:n lainsäädäntö takaa kuluttajille:

  • oikeudenmukaisen kohtelun
  • hyväksyttävät standardit täyttävät tuotteet
  • valitusoikeuden, mikäli jokin menee pieleen.

Myös muiden alojen EU-lainsäädännössä on otettava huomioon kuluttajansuoja-asiat.

Kuluttajansuoja varmistetaan yleensä monenlaisilla politiikoilla, kuten elintarvike-, tuoteturvallisuus- tai tietosuojapolitiikalla.

Kuluttaja- ja markkinointilainsäädännön tarkoituksena on suojella kuluttajien taloudellisia etuja. Se koskee pääasiassa epäoikeudenmukaisia kaupallisia käytäntöjä ja kuluttajasopimuslainsäädäntöä, esimerkiksi harhaanjohtavaa mainontaa ja epäoikeudenmukaisia sopimusehtoja.

EU:n kuluttaja- ja markkinointilainsäädäntö perustuu käsitykseen, että hyväksikäyttöä voi esiintyä erityisesti tilanteessa, jossa tieto on jakautunut epätasaisesti ja myyjä tietää tuotteesta tai palvelusta enemmän kuin ostaja. Lisäehdoilla suojellaan haavoittuvaisia kuluttajia, kuten lapsia.

Kuluttajansuojan nykyhaasteisiin kuuluu sisämarkkinoiden kaikkien mahdollisuuksien, kuten sähköisen kaupankäynnin, avaaminen kaikille kansalaisille poistamalla kaupan esteitä ja lisäämällä kuluttajien luottamusta rajat ylittävään kaupankäyntiin.

Euroopan kuluttajalainsäädäntö on olennaisessa asemassa tiettyjen esteiden poistamiseksi sisämarkkinoita kehitettäessä.

Kuluttajansuoja onkin siksi keskeinen osa Euroopan komission strategista suunnittelua, mikä näkyy seuraavissa tiedonannoissa: