Sti

Forside

Forbruger- og markedsføringslovgivning RSS

Internetshopping © Nmedia, fotolia

I EU sikrer forbrugerbeskyttelseslovgivningen, at alle har ret til en fair behandling, når de køber ind til husholdningen i supermarkedet, betaler regninger til energileverandøren eller downloader musik.

Chartret om grundlæggende rettigheder English  og EU-traktaterne har siden den europæiske fælles akt garanteret et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i EU. Det er også fastsat som et generelt mål i artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den europæiske lovgivning sikrer forbrugerne:

  • en fair behandling
  • produkter, der opfylder acceptable standarder
  • klageadgang, hvis noget går galt.

Forbrugerbeskyttelseshensyn skal inddrages ved udformningen af andre af EU's politikker.

Forbrugerbeskyttelsen sikres overordnet gennem en række forskellige politikker inden for fødevare- og produktsikkerhed eller databeskyttelse.

Forbruger- og markedsføringslovgivningen skal beskytte forbrugernes økonomiske interesser. Lovgivningen gælder primært inden for urimelig handelspraksis og aftaleret som f.eks. vildledende reklame og urimelige aftalevilkår.

EU's forbruger- og markedsføringslovgivning bygger på den opfattelse, at sælger i kraft af sin større viden om varen eller tjenesteydelsen end forbrugeren - asymmetrisk information - kan misbruge denne viden. Der findes derudover regler, der beskytter sårbare forbrugere såsom børn.

De aktuelle udfordringer for forbrugerbeskyttelse består i at sørge for, at alle borgere kan udnytte potentialet ved det indre marked, herunder onlinemarkedet, ved at afskaffe hindringer og øge forbrugernes tillid til at handle på tværs af grænserne.

EU's forbrugerlovgivning er af afgørende vigtighed for at overvinde hindringer for udviklingen af det indre marked.

Forbrugerbeskyttelse er derfor en vigtig del af Kommissionens strategiske indsats, hvilket også fremgår af nedenstående meddelelser: