Navigacijska pot

Civilno pravosodje

V Evropi odprtih meja obstaja veliko primerov, ko se državljani znajdejo pred sodiščem v drugi državi članici EU.

Porast čezmejnih sporov

Zaradi vedno večjega izkoriščanja pravic svobodnega gibanja oseb, blaga in storitev se neizogibno povečuje potencialno število čezmejnih sporov.

Na primer:

  • posamezniki so lahko udeleženi v nesreči med dopustovanjem;
  • prek interneta lahko naročijo blago iz tujine, ki nikoli ni dobavljeno ali ki je nepopolno;
  • eden od staršev odide z otrokom in se nastani v drugi državi brez soglasja drugega starša.

V pristnem evropskem območju pravice naj posamezniki ne bi bili prikrajšani ali odvrnjeni od uveljavljanja svojih pravic. Nezdružljivost in zapletenih pravnih in upravnih sistemov v državah članicah EU ne sme biti ovira.

Sodelovanje na področju pravosodja

EU je sprejela veliko ukrepov, ki naj bi posameznikom pomagali pri čezmejnih pravdnih postopkih. Zagotoviti želi, da bi lahko ljudje do sodišč in organov v kateri koli državi članici EU dostopali enako kot v svoji matični državi.

Glavna orodja za olajševanje dostopanja do čezmejnega prava so:

  • načelo vzajemnega priznavanja, ki temelji na medsebojnem zaupanju med državami članicami EU;
  • neposredno pravosodno sodelovanje med nacionalnimi sodišči.

Na evropski ravni je bilo v zadnjem desetletju sprejetih več kot 20 zakonskih aktov.

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah pomeni, da obstajajo jasna pravila glede vprašanj, kot so:

  • katera država članica EU ima sodno pristojnost;
  • katero sodišče je pristojno;
  • kateri zakon je veljaven; in
  • zagotavljanje, da so sodbe v eni državi brez težav priznane in se izvajajo v drugih državah.

Nadomestne metode reševanja sporov, kot je mediacija, imajo prav tako pomembno vlogo pri reševanju čezmejnih sporov.

Pravosodne teme na Twitterju