Cale de navigare

Justiţie civilă

Într-o Europă a graniţelor deschise, există numeroase situaţii în care cetăţenii pot ajunge în faţa unei instanţe dintr-o ţară UE.

Un număr mai mare de litigii transfrontaliere

Utilizarea tot mai intensă a drepturilor de liberă circulaţie a persoanelor, a bunurilor şi a serviciilor duce, în mod inevitabil, la o creştere a numărului potenţial de litigii transfrontaliere.

De exemplu:

 • persoanele aflate în vacanţă pot fi implicate într-un accident;
 • bunurile comandate pe internet din străinătate pot să nu fie expediate sau pot să prezinte defecte;
 • se poate ca un părinte să se fi stabilit în altă ţară împreună cu copiii, fără consimţământul celuilalt părinte.

Într-un spaţiu european de justiţie veritabil, nu trebuie împiedicată sau descurajată exercitarea de către cetăţeni a drepturilor lor. Incompatibilitatea şi complexitatea sistemelor juridice sau administrative din ţările UE nu trebuie să constituie o barieră.

Cooperarea judiciară

UE a implementat mai multe măsuri menite să ajute cetăţenii implicaţi în litigii transfrontaliere. Scopul este de a se asigura că oamenii se pot adresa instanţelor şi autorităţilor din orice ţară UE la fel de uşor ca în statul din care provin.

Principalele instrumente pentru facilitarea accesului la justiţie transfrontalieră sunt:

 • principiul recunoaşterii reciproce, bazat pe încrederea reciprocă dintre ţările UE;
 • cooperarea judiciară directă dintre instanţele naţionale.

În ultimul deceniu au fost implementate peste 20 de instrumente legislative la nivel european.

Cooperarea judiciară în materie civilă presupune existenţa unor reguli clare cu privire la întrebări precum:

 • care ţară UE deţine jurisdicţia;
 • care instanţă este competentă;
 • care legislaţie este aplicabilă;
 • recunoaşterea şi aplicarea fără dificultate în alte ţări a sentinţelor pronunţate într-o anumită ţară.

Metodele alternative de rezolvare a litigiilor, cum ar fi medierea, au jucat şi ele un rol important în aplanarea conflictelor transfrontaliere.

Cum contribuie justiţia civilă la creşterea economică a UE

Pentru ca cetăţenii şi întreprinderile să beneficieze de toate avantajele pieţei unice a UE, trebuie să li se faciliteze accesul la justiţie în condiţii de egalitate, în toate ţările.
 
Este nevoie de reglementări europene care:

 • să reglementeze litigiile cu caracter transfrontalier
 • să garanteze buna cooperare între instanţele din diverse ţări
 • să faciliteze aplicarea hotărârilor din instanţă peste tot în UE.

Mediul de afaceri poate fi ameliorat în mod considerabil prin:

 • recuperarea mai eficientă a creanţelor comerciale
 • simplificarea executării hotărârilor judecătoreşti în cazul litigiilor transfrontaliere (prin reducerea procedurilor administrative şi a costurilor)
 • introducerea unor norme care să-i ajute pe creditori să-şi recupereze datoriile transfrontaliere (în prezent, 63% din acestea nu sunt reclamate) 
 • modernizarea procedurilor de insolvenţă la nivelul UE, pentru a ajuta anumite întreprinderi care nu ar putea supravieţui fără astfel de măsuri.

Ţările UE sunt încurajate să sporească şi mai mult eficienţa sistemelor lor juridice şi să implementeze reformele judiciare necesare în cadrul programelor lor de redresare economică. Ele vor contribui astfel la punerea în aplicare a programului „Justiţie pentru creştere”. 

Aspecte legate de justiție pe Twitter