Naršymo kelias

Civilinis teisingumas

Atvirų sienų Europoje piliečiams dėl įvairių priežasčių gali tekti susidurti su kitų valstybių teismais.

Tarpvalstybinių ginčų skaičiaus augimas

Kadangi vis dažniau naudojamasi laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo teisėmis, neišvengiamai auga tarpvalstybinių ginčų tikimybė.

Pavyzdžiui:

 • atostogų metu keliautojus gali ištikti nelaimingas atsitikimas,
 • asmenys gali internetu užsisakyti prekes, bet jų nesulaukti arba gauti brokuotas prekes,
 • vienas iš tėvų gali be kito tėvo sutikimo išvykti ir apsigyventi su vaiku kitoje šalyje.

Autentiškoje Europos teisingumo erdvėje asmenims neturėtų būti trukdoma ar neleidžiama naudotis savo teisėmis. Taip pat negali kilti kliūčių dėl ES šalių teisės ir administracinių sistemų nesuderinamumo.

Teisminis bendradarbiavimas

ES taiko priemones, kuriomis siekiama padėti asmenims tarpvalstybinėse bylose. Jos tikslas - užtikrinti žmonėms vienodas galimybes kreiptis į teismą ir valdžios institucijas visose ES valstybėse.

Pagrindinės priemonės, palengvinančios prieigą prie tarpvalstybinio teisingumo:

 • tarpusavio pripažinimo principas, pagrįstas ES valstybių tarpusavio pasitikėjimu,
 • nacionalinių teismų tiesioginis teisminis bendradarbiavimas.

Pastarąjį dešimtmetį Europos lygiu įsigaliojo daugiau nei 20 teisės aktų.

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose reiškia, kad įvairūs klausimai sprendžiami remiantis aiškiomis taisyklėmis, kaip antai:

 • kurioje ES valstybėje turėtų būti nagrinėjama byla,
 • kuris teismas yra kompetentingas,
 • kurį įstatymą reikia taikyti ir
 • užtikrinant, kad vienoje valstybėje paskelbti nuosprendžiai be kliūčių bus pripažinti ir įgyvendinti kitose valstybėse.

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, kaip antai tarpininkavimas, taip pat atlieka svarbų vaidmenį lengvinant tarpvalstybinių nesutarimų sprendimą.

Kaip civilinis teisingumas skatina ES ekonomikos augimą

Kad žmonės ir įmonės pasinaudotų visais ES bendrosios rinkos privalumais, jiems turi būti paprasta kreiptis į teismus tokiomis pačiomis sąlygomis visose šalyse.
 
ES masto taisyklių reikia:

 • tarpvalstybinio bylinėjimosi atvejais,
 • siekiant užtikrinti sklandų įvairių šalių teismų bendradarbiavimą,
 • kad teismų sprendimai galėtų būti be kliūčių vykdomi visoje ES.

Verslo aplinką galima gerokai pagerinti tokiais būdais:

 • geriau užtikrinant komercinių reikalavimų vykdymą,
 • supaprastinant teismo sprendimų vykdymą tarpvalstybinių ginčų atveju (mažinant biurokratines kliūtis ir išlaidas),
 • įvedant taisykles, kurios padėtų kreditoriams išieškoti tarpvalstybines skolas (šiuo metu 63 % tokių skolų neatgaunama),
 • modernizuojant ES nemokumo procedūras, kad kai kurios įmonės, kurios kitu atveju neišgyventų, galėtų toliau vykdyti veiklą.

ES šalys taip pat raginamos didinti savo teismų sistemų veiksmingumą ir, įgyvendindamos savo ekonomikos atkūrimo programas, vykdyti būtinas teismų reformas. Tokiu būdu jos prisidėtų prie Teisingumo augimo labui politikos įgyvendinimo. 

Teisingumo klausimai Twitter