Navigációs útvonal

Polgári igazságszolgáltatás

A nyitott határok Európájában sokféle esemény eredményezheti, hogy egy polgár egy másik uniós ország bírósága előtt találja magát.

A határokon átnyúló viták megszaporodása

A személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgásához fűződő jog egyre növekvő mértékű gyakorlása elkerülhetetlenül a határokon átnyúló viták lehetséges számának növekedéséhez vezet.

Például:

 • az egyének baleset részeseivé válhatnak üdülés közben;
 • előfordulhat, hogy az interneten olyan árukat rendelnek külföldről, amelyeket soha nem adnak fel, vagy amelyekről kiderül, hogy hibásak;
 • lehetséges, hogy az egyik szülő a másik szülő beleegyezése nélkül távozott a gyermekekkel együtt, és egy másik országban telepedett le.

Egy valódi európai igazságszolgáltatási térségben az egyéneket nem akadályozhatják meg jogaik gyakorlásában, vagy riaszthatják el attól. Az uniós országok jogi vagy igazgatási rendszereinek össze nem egyeztethetősége és bonyolultsága nem lehet akadály.

Igazságügyi együttműködés

Az EU számos olyan intézkedést vezetett be, amelyek célja, hogy segítsék az egyéneket a határokon átnyúló peres ügyekben. Az EU annak biztosítására törekszik, hogy a polgárok minden uniós országban olyan könnyen fordulhassanak a bíróságokhoz és a hatóságokhoz, mint a saját országukban.

A határokon átnyúló igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítésének fő eszközei:

 • a kölcsönös elismerés elve, amely az uniós országok közötti kölcsönös bizalmon alapul;
 • közvetlen igazságügyi együttműködés a nemzeti bíróságok között.

Az elmúlt évtizedben több mint 20 jogalkotási eszközt vezettek be európai szinten.

A polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés azt jelenti, hogy egyértelmű szabályok léteznek többek között az alábbi kérdésekre vonatkozóan:

 • melyik uniós ország rendelkezik joghatósággal;
 • melyik bíróság illetékes;
 • melyik jog alkalmazandó; valamint
 • annak biztosítása, hogy az egyik országban hozott ítéleteket nehézségek nélkül elismerjék és végrehajtsák más országokban.

Az alternatív vitarendezési módszerek - például a közvetítés - szintén nagy szerepet játszottak a határokon átnyúló konfliktusok megoldásában.

A polgári jog az EU gazdasági növekedésének szolgálatában

Ahhoz, hogy a magánemberek és a vállalkozások teljes mértékben kiaknázhassák az EU egységes piacában rejlő lehetőségeket, az igazságszolgáltatáshoz mindenkinek könnyen hozzá kell tudnia férni, méghozzá egyforma feltételekkel az összes tagországban.

Uniós szintű szabályozásra van szükség, hogy:

 • a több országra kiterjedő jogvitákat rendezni lehessen;
 • a különböző országok bíróságai jól együtt tudjanak működni;
 • a bírósági ítéletek szabadon érvényesüljenek az EU egész területén.

Az üzleti környezet jelentősen javulhat, ha:

 • javul a kereskedelmi követelések végrehajtása,
 • gyszerűsödik a több országra kiterjedő perekben hozott ítéletek végrehajtása (a bürokrácia és a velejáró költségek csökkenésével);
 • új szabályok lépnek életbe annak elősegítésére, hogy a hitelezők érvényesíteni tudják a határon átnyúló követeléseiket (melyeknek 63%-át jelenleg nem tudják behajtani);
 • az EU országai korszerűsítik fizetésképtelenségi eljárásaikat, hogy segítsék a nehézségekkel küzdő cégek fennmaradását.

Az EU továbbá arra ösztönzi tagországait, hogy tegyék hatékonyabbá igazságügyi rendszerüket, és gazdaságélénkítő programjaik keretében hajtsák végre a szükséges igazságügyi reformokat. Mindezzel hozzájárulnak ahhoz az uniós szakpolitikához, mely a jogérvényesülés elősegítésével hivatott a gazdasági növekedést szolgálni. 

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren