Navigacijski put

Građansko pravo

U Europi bez granica događa se vrlo često da se građani nađu pred sudom neke druge europske države.

Povećanje broja prekograničnih sporova

Uslijed sve češćeg korištenja prava na slobodu kretanja osoba, roba i usluga, neizbježno je i povećanje broja eventualnih prekograničnih sporova.

Primjerice:

 • pojedinci mogu doživjeti neku nezgodu tijekom godišnjeg odmora;
 • može se dogoditi i da naruče robu putem interneta, koja nikada ne bude isporučena ili, pak, bude neispravna;
 • jedan roditelj može s djecom napustiti jednu državu i nastaniti se u drugoj, bez prethodne suglasnosti drugog roditelja.

U autentičnom europskom pravosudnom području, pojedinci ne bi smjeli biti spriječeni ili obeshrabreni pri ostvarivanju svojih prava. Nepodudarnost i složenost pravnih ili administrativnih sustava unutar različitih zemalja članica EU ne bi smjela predstavljati prepreku.

Pravna suradnja

Europska unija je uvela određeni broj mjera koje su oblikovane tako da pomognu pojedincima u njihovim prekograničnim parnicama. Na taj način se ljudi omogućava pristup sudovima i vlastima u bilo kojoj zemlji EU jednako jednostavno kao i u vlastitoj.

Glavna sredstva za omogućavanje pristupa prekograničnom pravosuđu su:

 •  načelo zajedničkog priznavanja, utemeljeno na međusobnom povjerenju između država EU;
 • neposredna pravna suradnja između nacionalnih sudova.

Tijekom protekloga desetljeća uspostavljeno je više od 20 zakonodavnih instrumenata na europskoj razini.

Pravna suradnja u građanskim poslovima znači da postoje jasni propisi vezani uz pitanja:

 • koja država EU ima pravnu nadležnosti;
 • koji sud je nadležan;
 • koji zakon se treba primijeniti; kao i
 • osiguravanje da se presude donesene u jednoj zemlji u drugoj priznaju i provedu bez ikakvih poteškoća.

Alternativne metode rješavanja sporova, poput posredovanja, također su odigrale veliku ulogu pri olakšanju rješavanja prekograničnih konflikata.

Na koji način građansko pravo doprinosi gospodarstvenom rastu EU

Ukoliko pojedinci i poduzeća žele u potpunosti iskoristiti sve prednosti jedinstvenog europskog tržišta, potreban im je jednostavan pristup pravosuđu, pod jednakim uvjetima koji vrijede u svim zemljama.

Propisi na razini cijele EU su potrebni:

 • u slučajevima prekograničnih parnica
 • da bi se omogućila dobra suradnja između sudova u različitim zemljama
 • tako da sudske presude mogu slobodno kružiti po cijeloj EU.

Poslovni okruženje može se znatno poboljšati kroz:

 • bolju provedbu komercijalnih potraživanja
 • pojednostavljenu provedbu presuda donesenih u prekograničnim sporovima (eliminiranje administrativnih barijera i smanjenje troškova)
 • uvođenje propisa kojim se vjerovnicima pomaže da povrate prekogranična potraživanja (od kojih je trenutačno 63% netraženo)
 • moderniziranje stečajnih postupaka unutar EU kako bi se nekim poduzećima, koja bi u protivnom propala, pomoglo opstati u poslu.

EU državama se također daje neophodna podrška pri izgradnji što djelotvornijih vlastitih pravnih sustava i provedbi neophodnih pravnih reformi u cilju izgradnje vlastitog programa gospodarstvene obnove, čime će dati svoj doprinos politici poznatoj pod imenom "Pravosuđe za razvoj".

Pravosudne teme na Twitteru