Sökväg

EU-medborgarskap

En folkmassa med suddig förgrund och bakgrund © Dmitry Nikolaev, fotolia

Med EU-medborgarskapet, som EU-ländernas medborgare får per automatik, följer flera viktiga rättigheter.

Vad är EU-medborgarskap?

  • Varje person som är medborgare i ett EU-land är också per automatik EU-medborgare. EU-medborgarskapet kompletterar det nationella medborgarskapet och ersätter det inte. Varje EU-land får bestämma villkoren för att bli medborgare eller förlora medborgarskapet i det landet.
  • Varje medborgare i ett EU-land får ett EU-medborgarskap direkt genom fördraget om EU:s funktionssättpdf.

Vilka rättigheter har jag som EU-medborgare?

Genom fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får du rätt att:

  • fritt röra dig och uppehålla dig inom EU,
  • rösta i val till Europaparlamentet och kommunala val och själv ställa upp som kandidat,
  • skyddas av alla andra EU-länders diplomatiska och konsulära myndigheter,
  • göra framställningar till Europaparlamentet och framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Dessa rättigheter gäller för alla EU-medborgare.

EU-medborgare har också andra rättigheter, bland annat:

Enligt fördraget förbjuds också diskriminering på grund av nationalitetpdf.

Med Lissabonfördraget får EU-medborgare en ny möjlighet att påverka, i och med medborgarinitiativet. Genom det kan en miljon medborgare, om de kommer från tillräckligt många EU-länder, direkt uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram initiativ av intresse för dem inom ramen för kommissionens befogenhet.

Vad gör Europeiska kommissionen inom det här området?

Kommissionen övervakar att medlemsländerna genomför och tillämpar EU-medborgarnas rättigheter enligt fördraget. I sin rapport om medborgarskapet 2010pdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais identifierade kommissionen de huvudsakliga hinder som finns för medborgarnas utnyttjande av sina EU-rättigheter i vardagen, samt hur hindren kan undanröjas. Rapporten åtföljdes av en rapport om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskappdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Rapporten byggde på resultaten från ett offentligt samråd om hur EU-medborgarnas rättigheter kan stärkas (juni 2010).

I och med kommissionens riktlinjerEnglishDeutschfrançaisportuguês som utfärdades 2009 blev det en politisk prioritet att stärka EU-medborgarskapet. Riktlinjerna kom efter en rapport från den franske parlamentsledamoten Alain Lamasourre där han krävde ett bättre skydd av EU-medborgarnas rättigheter.

Mer information om EU-medborgarnas rättigheter finns på Ditt Europa - medborgarnas portal.

Rättsliga frågor på Twitter