Navigacijska pot

Državljanstvo EU

Nejasna fotografija množice ljudi © Dmitry Nikolaev, fotolia

Kaj je državljanstvo EU

  • Vsak državljan države članice EU je tudi državljan EU. Državljanstvo EU dopolnjuje in ne nadomešča državljanstva posamezne države članice. Vsaka država članica sama določi pogoje za pridobitev ali odvzem državljanstva.
  • Pogodba o delovanju Evropske unije vsakemu državljanu EU neposredno podeljuje državljanstvo EU.

Pravice državljanov EU

Pogodba o delovanju Evropske unije zagotavlja naslednje pravice:

Državljani EU imajo tudi enake možnosti zaposlitve v javni upravi EU.

Lizbonska pogodba je uvedla novo obliko sodelovanja državljanov EU – evropsko državljansko pobudo. Z njo lahko milijon državljanov iz večjega števila držav članic Evropsko komisijo neposredno pozove k predložitvi zakonodajnega predloga, ki je v njihovem interesu in na področju pristojnosti EU.

Sodišče Evropske unije v svojih sodbah redno opozarja na pravice, ki izhajajo iz državljanstva EU.

Več informacij in nasvetov o državljanstvu EU je na voljo na spletišču Tvoja Evropa.

Za pomoč pri uveljavljanju pravic ali vložitev pritožbe obiščite spletno stran Vaše pravice in možnosti.

Za dodatne informacije o pravicah socialne varnosti se obrnite na Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

Delo Evropske komisije

Komisija trenutno pripravlja poročilo o državljanstvu EU za leto 2016. V ta namen je 14. septembra začela javno posvetovanje, da bi zbrala izkušnje in mnenja državljanov o možnostih za boljše uveljavljanje državljanskih pravic EU.

Komisija v skladu s pogodbo tudi spremlja, kako države EU izvajajo in uporabljajo določbe o državljanskih pravicah EU.

Dosežki Evropske komisije

Kot je napovedala v poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013, je Komisija leta 2014 izdala priročnik za državljane z naslovom Ali ste vedeli? 10 pravic EU na kratko.

Maja 2013 je v evropskem letu državljanov sprejela drugo poročilo o državljanstvu EUpdf Seznam prevodov predhodne povezave , v katerem je opisala doseženi napredek pri 25 ukrepih iz leta 2010 in predstavila 12 novih pobudpdf Seznam prevodov predhodne povezave  na šestih najpomembnejših področjih za spodbujanje državljanstva EU in odpravo ovir, ki državljanom preprečujejo, da bi v celoti izkoristili prednosti državljanstva EU. Objavila je tudi poročilo o napredku na področju dejanskega uveljavljanja državljanstva EU v obdobju 2011–2013pdf Seznam prevodov predhodne povezave  ter informativne preglede o doseženih rezultatih v državah članicah.

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013 je bilo pripravljeno na podlagi izkušenj in mnenj državljanov, zbranih v okviru posvetovanja, ki se je začelo maja 2012. Posvetovanje je obsegalo javno posvetovanje o državljanstvu EUpdf Seznam prevodov predhodne povezave , v okviru katerega je Komisija zbrala mnenja državljanov o možnostih za krepitev državljanskih pravic EU (glej rezultate po državah), dve raziskavi Eurobarometra o državljanstvu EUpdf Seznam prevodov predhodne povezave  in volilnih pravicahpdf Seznam prevodov predhodne povezave , študijo Odbora regij o ovirah za prosto gibanje in političnih pravicah ter različne dogodke, denimo forum, ki ga je 28. novembra 2012 pripravil Odbor regij, javno predstavitevpdf, ki sta jo skupaj organizirala Evropski parlament in Komisija ter dialoge z državljani.

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013pdf Seznam prevodov predhodne povezave  je omogočilo pripravo različnih dogodkov v okviru evropskega leta državljanov, zlasti dialogov z državljani, in uspešno izvedbo volitev v Evropski parlament leta 2014.

Komisija je v svojem prvem poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010pdf Seznam prevodov predhodne povezave  opredelila ovire, s katerimi se spopadajo državljani pri uveljavljanju svojih pravic, in ukrepe za njihovo odpravo. Spremljalo ga je poročilo o napredku na področju dejanskega uveljavljanja državljanstva EUpdf Seznam prevodov predhodne povezave .  Komisija je pripravila obe poročili na podlagi rezultatov javnega posvetovanja iz leta 2010 in svoje zaveze tudi izpolnila – glej poročilo o napredkupdf Seznam prevodov predhodne povezave .

Pravosodne teme na Twitterju