Cale de navigare

Cetăţenia UE

Mulţime cu prim-plan şi plan secund neclare © Dmitry Nikolaev, fotolia

Cetăţenia UE, acordată automat oricărui cetăţean al unei ţări din UE, aduce cu sine mai multe drepturi importante.

Ce este cetăţenia UE?

  • Orice persoană care are naţionalitatea unei ţări din UE este, automat, şi cetăţean al UE. Cetăţenia UE nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci o completează pe aceasta. Fiecare ţară din UE îşi stabileşte condiţii proprii privind dobândirea şi pierderea naţionalităţii ţării respective.
  • Cetăţenia Uniunii este conferită direct fiecărui cetăţean al UE în baza Tratatului privind funcţionarea UEpdf.

Ce drepturi aveţi în calitate de cetăţean al UE?

În baza Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, aveţi următoarele drepturi:

  • dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul UE;
  • dreptul de a vota şi de a candida la alegerile pentru Parlamentul European şi la cele municipale;
  • dreptul de a fi protejat de autorităţile diplomatice şi consulare ale oricărei alte ţări din UE;
  • dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European şi de a înainta plângeri către Ombudsmanul european.

Aceste drepturi se aplică tuturor cetăţenilor UE.

Cetăţenii UE mai au şi alte drepturi, inclusiv:

De asemenea, Tratatul interzice discriminarea pe motive de naţionalitatepdf.

Tratatul de la Lisabona a introdus o formă nouă de participare publică pentru cetăţenii europeni, iniţiativa cetăţenească. În baza acesteia, un milion de cetăţeni care au naţionalitatea unui număr semnificativ de ţări ale UE pot solicita direct Comisiei Europene înaintarea unei iniţiative de interes pentru ei în cadrul prerogativelor sale.

Ce face Comisia Europeană în acest domeniu?

Comisia monitorizează implementarea şi aplicarea de către statele membre a drepturilor care decurg din cetăţenia UE conform prevederilor Tratatului. În Raportul privind cetăţenia UE în 2010pdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais, Comisia a identificat principalele obstacole cu care se confruntă cetăţenii când îşi folosesc drepturile UE în viaţa de zi cu zi, precum şi acţiunile prin care se pot elimina aceste obstacole. Raportul a fost însoţit de un raport privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei Uniuniipdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Raportul porneşte de la rezultatele unei consultări publice privind consolidarea drepturilor care decurg din cetăţenia UE (iunie 2010).

Prin liniile directoareEnglishDeutschfrançaisportuguês ale Comisiei publicate în 2009, consolidarea cetăţeniei UE a devenit o prioritate politică. Acest demers a fost efectuat în urma unui raport al europarlamentarului francez Alain Lamasourre, care solicita o protecţie mai bună a drepturilor cetăţenilor UE.

Informaţii suplimentare privind drepturile cetăţenilor UE: Europa ta - portalul cetăţenilor

Aspecte legate de justiție pe Twitter