Cale de navigare

Cetățenia UE

Mulțime pe un fond parțial neclar © Dmitry Nikolaev, Fotolia

Ce este cetățenia Uniunii Europene?

  • Orice persoană care are naționalitatea unei țări din UE este, automat, și cetățean al Uniunii. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci o completează. Fiecare țară din UE are libertatea de a stabili condițiile de dobândire și de pierdere a cetățeniei țării respective.
  • Cetățenia Uniunii i se acordă direct fiecărui cetățean din UE prin Tratatul privind funcționarea UE.

Ce drepturi aveți în calitate de cetățean al UE?

În baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene aveți următoarele drepturi:

Cetățenii europeni au, de asemenea, dreptul de acces la Serviciul civil al UE.

Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă formă de participare publică pentru cetățenii europeni, respectiv inițiativa cetățenească. În baza acesteia, 1 milion de cetățeni ai Uniunii, provenind dintr-un număr semnificativ de state membre, pot solicita în mod direct Comisiei Europene să prezinte o inițiativă de interes pentru ei în cadrul competențelor sale.

Cetățenia UE este deseori luată în considerare în hotărârile Curții de Justiție.

Aveți nevoie de consiliere sau de informații suplimentare? Vizitați site-ul Europa ta.

Aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva o problemă sau doriți să înaintați o plângere? Consultați site-ul Drepturi și oportunități.

Aveți nevoie de informații specifice privind drepturile de securitate socială? Vizitați site-ul DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune.

Ce face Comisia Europeană în prezent?

Comisia pregătește raportul din 2016 privind cetățenia UE. În acest context, la data de 14 septembrie 2015, a lansat o consultare publică, invitându-i pe cetățeni să își împărtășească experiențele și să ofere sugestii cu privire la ce se poate face pentru ca europenii să își exercite mai ușor drepturile conferite de legislația UE.

În același timp, Comisia monitorizează punerea în aplicare, de către statele membre, a drepturilor asociate cetățeniei UE, așa cum prevede Tratatul.

Ce a făcut Comisia Europeană până acum?

În 2014, Comisia a publicat broșura „Știați că...? 10 drepturi UE dintr-o privire”, după cum anunțase în raportul din 2013 privind cetățenia UE.

În mai 2013, în contextul Anului european al cetățenilor, Comisia a adoptat cel de-al doilea raport privind cetățenia UEpdf Traducerile linkului anterior . Raportul se bazează pe analiza progreselor înregistrate în ceea ce privește cele 25 de acțiuni propuse în 2010 și prezintă 12 inițiative noipdf Traducerile linkului anterior , în 6 domenii-cheie, al căror scop este să promoveze cetățenia UE și să elimine ultimele obstacole care îi împiedică pe cetățeni să beneficieze pe deplin de avantajele oferite de aceasta. Este însoțit de Raportul privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei Uniunii în perioada 2011-2013pdf Traducerile linkului anterior . De asemenea, sunt disponibile fișe informative care prezintă rezultatele înregistrate de statele membre.

Raportul din 2013 privind cetățenia UE se bazează pe experiențele și ideile colectate de la cetățeni în cadrul unui proces de consultare lansat în mai 2012. Acest proces a inclus o consultare publică privind cetățenia UEpdf Traducerile linkului anterior , menită să colecteze impresii și sugestii cu privire la modalitățile de consolidare a cetățeniei UE (rezultatele pe țări), două sondaje Eurobarometru privind cetățenia europeanăpdf Traducerile linkului anterior  și drepturile electoralepdf Traducerile linkului anterior , un studiu realizat de Comitetul Regiunilor pe tema obstacolelor care stau în calea liberei circulații și a exercitării drepturilor politice, precum și o serie de evenimente, printre care forumul organizat la 28 noiembrie 2012 de Comitetul Regiunilor, o audierepdf organizată în comun de Parlament și Comisie și dialogurile cu cetățenii organizate de Comisie.

Raportul din 2013 privind cetățenia UEpdf Traducerile linkului anterior  a contribuit la evenimentele derulate în contextul Anului european al cetățenilor, în special la dialogurile cu cetățenii, și a pregătit terenul pentru alegerile europene din 2014.

În primul raport privind cetățenia UEpdf Traducerile linkului anterior , prezentat în 2010, Comisia a identificat obstacolele pe care le întâmpină cetățenii când își exercită drepturile și a propus acțiuni pentru eliminarea acestor obstacole. Raportul a fost însoțit de un alt raport privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UEpdf Traducerile linkului anterior .  Ambele rapoarte se bazează pe rezultatele unei consultări publice desfășurate în 2010. Comisia și-a ținut angajamentele: vedeți progreselepdf Traducerile linkului anterior .

Aspecte legate de justiție pe Twitter