Ścieżka nawigacji

Strona główna

Obywatelstwo UE RSS

Tłum z rozmytym pierwszym planem i tłem © Dmitry Nikolaev, fotolia

Obywatelstwo UE, które przysługuje automatycznie każdemu obywatelowi kraju UE, wiąże się z pewnymi ważnymi prawami.

Czym jest obywatelstwo UE?

  • Każda osoba mająca przynależność państwa członkowskiego UE jest automatycznie również obywatelem UE. Obywatelstwo UE ma charakter dodatkowy i nie zastępuje obywatelstwa krajowego. Każdy kraj UE określa warunki nabycia i utraty obywatelstwa danego kraju.

Jakie prawa przysługują obywatelom UE?

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisano prawa do:

  • swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium UE;
  • głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych;
  • korzystania z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych państw członkowskich;
  • kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego i odwoływania się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prawa te dotyczą wszystkich obywateli UE.

Obywatelom UE przysługują też inne prawa, w tym:

Traktat zabrania również dyskryminacji ze względu na przynależność państwowąpdf.

Na mocy Traktatu z Lizbony obywatele europejscy zyskali nową możliwość brania udziału w życiu społecznym dzięki inicjatywie obywatelskiej. Wykorzystując ten mechanizm, milion obywateli pochodzących ze znaczącej części krajów UE może bezpośrednio wezwać Komisję Europejską, aby przedstawiła w ramach swoich uprawnień interesującą ich inicjatywę Wybierz wersję językową tego linka .

Co robi w tej dziedzinie Komisja Europejska?

Komisja monitoruje wdrażanie i stosowanie przez państwa członkowskie Unii zapisanych w traktacie praw obywateli UE. W Sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2010 r. pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) wskazano najważniejsze przeszkody, jakie napotykają obywatele, korzystając ze swoich praw w UE w życiu codziennym, jak też działania podejmowane w celu usunięcia tych przeszkód. Sprawozdaniu towarzyszył drugi dokument - sprawozdanie w sprawie postępów w skutecznym korzystaniu z obywatelstwa Unii Europejskiej pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) .

Sprawozdania te opierają się na wynikach konsultacji społecznych dotyczących ugruntowania praw obywateli UE Wybierz wersję językową tego linka  (czerwiec 2010 r.).

W wydanych w 2009 r. wytycznych English Deutsch français português Komisji jako priorytet polityczny wskazano wzmocnienie obywatelstwa UE. Uczyniono tak w następstwie sprawozdania posła do PE Alaina Lamassoure'a, w którym wskazał on potrzebę lepszej ochrony praw obywateli UE.

Dodatkowe informacje na temat praw obywateli UE: Twoja Europa - portal obywateli Wybierz wersję językową tego linka .