Kruimelpad

EU-burgerschap

Mensenmassa met vage voor- en achtergrond © Dmitry Nikolaev, fotolia

EU-burgerschap, automatisch verleend aan elke burger van de EU, houdt een aantal belangrijke rechten in.

Wat is EU-burgerschap?

  • Iedereen die de nationaliteit van een EU-land heeft, is automatisch ook EU-burger. Het burgerschap van de EU is een aanvulling op het nationale burgerschap, en dus geen vervanging. Elk EU-land kan eigen voorwaarden vastleggen die bepalen wanneer iemand de nationaliteit van dat land verkrijgt of verliest.

Welke rechten hebt u als EU-burger?

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie omvat het recht om:

  • zich vrij te bewegen en vrij te verblijven binnen de EU;
  • te stemmen en zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement en gemeenteraadsverkiezingen;
  • beschermd te worden door de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere EU-lidstaat;
  • verzoekschriften te richten tot het Europees Parlement en zich te richten tot de Europese ombudsman.

Deze rechten gelden voor alle EU-burgers.

EU-burgers hebben ook andere rechten, zoals:

  • het recht om contact op te nemen met en een antwoord te krijgenEnglish van eender welke EU-instelling in een van de officiële talen van de EU;
  • het recht van toegang tot de documenten van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad onder bepaalde voorwaarden; en
  • het recht op gelijke toegang tot de openbare dienst van de EUEnglish.

Het Verdrag verbiedt ook discriminatie op grond van nationaliteitpdf.

Het Verdrag van Lissabon zorgt voor een nieuwe vorm van inspraak voor Europese burgers, namelijk het Europees burgerinitiatief. Daarmee kunnen een miljoen onderdanen uit een groot aantal EU-landen de Europese Commissie rechtstreeks verzoeken om een wetgevingsvoorstel in te dienen in gebieden waar de EU voor bevoegd is.

Wat doet de Europese Commissie op dit gebied?

De Commissie ziet toe of de lidstaten de EU-burgerschapsrechten implementeren en toepassen, zoals vastgelegd in het Verdrag. In haar Burgerschapsrapport 2010pdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais legde ze de belangrijkste obstakels bloot waarmee burgers te maken krijgen wanneer ze in hun dagelijks leven gebruik willen maken van hun EU-rechten. Daarnaast kwamen ook maatregelen aan bod om die obstakels weg te nemen. Bij dat rapport werd ook een verslag over vooruitgang op weg naar effectief EU-burgerschappdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais gevoegd.

De rapporten zijn gebaseerd op de resultaten van een openbare raadpleging over hoe de EU-burgerschapsrechten kunnen worden versterkt (juni 2010).

RichtlijnenEnglishDeutschfrançaisportuguês van de Commissie, uitgevaardigd in 2009, maakten het een politieke prioriteit om het EU-burgerschap te versterken. Dat gebeurde na een rapport van het Franse Parlementslid Alain Lamasourre, dat opriep tot een betere bescherming van de EU-burgerrechten.

Meer informatie over uw rechten als EU-burger: Uw Europa - burgerportaal

Justitie op Twitter