Kruimelpad

EU-burgerschap

Foto van een mensenmenigte met onscherpe voor- en achtergrond © Dmitry Nikolaev, fotolia

Wat houdt het EU-burgerschap in?

  • Iedereen die de nationaliteit van een EU-land heeft, is automatisch ook EU-burger. Het EU-burgerschap is een aanvulling op het nationale burgerschap, geen vervanging ervan. Elk EU-land bepaalt zelf wanneer iemand de nationaliteit van dat land verkrijgt of verliest.
  • Maar het EU-Verdrag verleent iedereen met de nationaliteit van een EU-land automatisch ook het burgerschap van de Unie.

Welke rechten heeft u als EU-burger?

Volgens het EU-Verdrag heeft u als EU-burger het recht:

Als EU-burger moet u ook dezelfde behandeling als andere EU-burgers krijgen als u solliciteert voor een baan bij de Europese instellingen.

Met het Verdrag van Lissabon kwam er voor de Europese burger een nieuwe inspraakmogelijkheid bij: het burgerinitiatief. Als u de handtekeningen verzamelt van één miljoen burgers uit een voldoende aantal EU-landen, kunt u de Europese Commissie rechtstreeks vragen een voorstel in te dienen voor een door die burgers gesteund initiatief, mits de EU daarvoor bevoegd is.

Regelmatig beroept het Hof van Justitie zich in zijn uitspraak op het EU-burgerschap.

Heeft u of iemand in uw omgeving meer informatie informatie of advies nodig? Neem dan eens een kijkje op Uw Europa.

Heeft u hulp nodig bij een probleem of wilt u een klacht indienen? Ga dan naar Uw rechten.

Zoekt u informatie over uw recht op sociale zekerheid? Bezoek dan de website van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

Wat doet de Europese Commissie momenteel?

De Commissie werkt aan het Verslag over het EU-burgerschap 2016. In dit verband is zij op 14 september 2015 een openbare raadpleging gestart om na te gaan wat de ervaringen van de burgers zijn en hoe zijn makkelijker een beroep op hun EU-rechten kunnen doen.

De Commissie houdt ook in het oog hoe de EU-landen in de praktijk omgaan met de EU-burgerrechten.

Wat heeft de Europese Commissie al gedaan?

Zoals zij in haar Verslag over het EU-burgerschap 2013 had beloofd, heeft de Europese Commissie in 2014 onder de titel "Wist u dat? 10 EU-rechten in een oogopslag" een gids voor de Europese burger uitgegeven.

In mei 2013, in het Europees Jaar van de burger, is het tweede Verslag over het EU burgerschappdf Bekijk deze link in een andere taal  verschenen. Daarin werd de stand van zaken opgemaakt voor de 25 maatregelen die in 2010 waren voorgesteld. Bovendien bevatte het twaalf nieuwe initiatievenpdf Bekijk deze link in een andere taal  om het EU-burgerschap te promoten en de resterende obstakels op te ruimen om maximaal profijt te kunnen trekken van het EU-burgerschap. Het ging vergezeld van het Verslag over de vorderingen op weg naar een echt EU‑burgerschap 2011‑2013pdf Bekijk deze link in een andere taal . Er zijn ook factsheets opgesteld over de voortgang die de EU-landen op dit punt hebben geboekt.

Het EU-burgerschapsverslag 2013 is gebaseerd op ervaringen en ideeën van burgers die naar voren zijn gekomen uit een in mei 2102 gestarte raadpleging. Die omvatte een openbare raadpleging over het EU-burgerschappdf Bekijk deze link in een andere taal , waarbij geïnformeerd werd naar ervaringen en suggesties ter versterking van het EU-burgerschap (zie de resultaten per land), twee Eurobarometer-enquêtes, waarvan een over het EU-burgerschappdf Bekijk deze link in een andere taal  en de ander over het kiesrechtpdf Bekijk deze link in een andere taal , een studie van het Comité van de Regio's over de obstakels voor vrij verkeer en politieke rechten, evenals een reeks evenementen, waaronder een forumbijeenkomst van het Comité van de Regio's op 28 november 2012, een gezamenlijke hoorzittingpdf van het Europees Parlement en de Commissie, en de dialogen met de burgers die de Commissie heeft georganiseerd.

Met het Verslag over het EU-burgerschap 2013pdf Bekijk deze link in een andere taal  werd een bijdrage geleverd aan de evenementen in het kader van het Europees Jaar van de burger, met name aan de dialogen met de burgers. Het plaveide ook de weg naar de Europese verkiezingen van 2014.

In haar eerste Verslag over het EU-burgerschap 2010pdf Bekijk deze link in een andere taal  had de Commissie een inventarisatie gemaakt van de problemen waar burgers op stuiten wanneer zij gebruik proberen te maken van hun rechten. Zij had ook maatregelen aangekondigd om die problemen op te lossen. Het verslag ging vergezeld van een Verslag over de vorderingen op weg naar een echt EU‑burgerschappdf Bekijk deze link in een andere taal .  Beide verslagen waren gebaseerd op de resultaten van een openbare raadpleging in 2010. De Commissie is op dit punt haar toezeggingen nagekomen, zie het voortgangsrapportpdf Bekijk deze link in een andere taal .

Justitie op Twitter