Mogħdija tan-navigazzjoni

Iċ-ċittadinanza tal-UE

Folla fi sfond sfukat © Dmitry Nikolaev, fotolia

X’inhi ċ-ċittadinanza tal-UE?

  • Kwalunkwe persuna li għandha n-nazzjonalità ta’ pajjiż tal-UE awtomatikament hija wkoll ċittadina tal-UE. Iċ-ċittadinanza tal-UE hija addizzjonali għaċ-ċittadinanza nazzjonali u ma tissostitwixxihiex. Huwa f’idejn kull pajjiż tal-UE li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-akkwist u t-telf tan-nazzjonalità ta’ dak il-pajjiż.
  • Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni tingħata direttament lil kull ċittadin tal-UE mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE.

Liema drittijiet għandek bħala ċittadin tal-UE?

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt:

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom ukoll id-dritt għal aċċess ugwali għas-Servizz Ċivili tal-UE.

It-Trattat ta' Liżbona introduċa forma ġdida ta' parteċipazzjoni pubblika għaċ-ċittadini Ewropej, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini. Din tippermetti lil miljun ċittadin minn numru sinifikanti ta’ pajjiżi tal-UE jitolbu direttament lill-Kummissjoni Ewropea biex tressaq inizjattiva ta’ interess għalihom fi ħdan il-qafas tas-setgħat tagħha.

Iċ-ċittadinanza tal-UE titqies regolament f'sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Inti jew il-membri tal-familja tiegħek għandkom bżonn iktar informazzjoni u pariri? Jekk jogħġbok żur L-Ewropa Tiegħek.

Għandek bżonn l-għajnuna biex issolvi xi problema jew tixtieq tressaq ilment? Jekk jogħġbok żur Drittijietek.

Għandek bżonn informazzjoni speċifikament dwar id-Drittijiet tas-Sigurtà Soċjali? Jekk jogħġbok żur is-sit web tad-DĠ Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni.

X'qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea?

Il-Kummissjoni qed tħejji r-rapport dwar iċ-ċittadinanza tal-2016. F'dan il-kuntest, fl-14 ta' Settembru 2015 hija nediet konsultazzjoni pubblika biex tiġbor l-esperjenzi taċ-ċittadini u l-ideat tagħhom dwar kif jistgħu jagħmlu ħajjithom iktar faċli meta jeżerċitaw id-drittijiet tal-UE.

Il-Kummissjoni qed timmonitorja wkoll l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni mill-Istati Membri tad-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE kif previst mit-Trattat.

X'għamlet il-Kummissjoni Ewropea?

Fl-2014, il-Kummissjoni ħarġet manwal għaċ-ċittadini "Kont taf li... Daqqa t'għajn lejn 10 drittijiet tal-UE", kif imħabbar fir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-2013 tagħha.

Il-Kummissjoni adottat it-tieni Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UEpdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  f'Mejju 2013 matul is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini. Dan ir-rapport jiddeskrivi l-progress tal-25 azzjoni mressqa fl-2010 u jippreżenta 12-il inizjattiva ġdidapdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  f'6 oqsma ewlenin biex jippromwovu ċ-Ċittadinanza tal-UE u jneħħu l-ostakoli li għad hemm li jwaqqfu liċ-ċittadini milli jgawdu bis-sħiħ miċ-ċittadinanza tal-UE. Huwa akkumpanjat minn Rapport dwar il-progress lejn ċittadinanza effettiva tal-UE 2011-2013pdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel . Hemm ukoll skedi informattivi dwar ir-riżultati mill-Istati Membri kollha.

Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-2013 huwa bbażat fuq xhieda u ideat taċ-ċittadini miġbura permezz ta’ proċess ta’ konsultazzjoni mniedi f’Mejju 2012. Dan involva konsultazzjoni pubblika dwar iċ-ċittadinaza tal-UEpdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  biex jinġabru l-esperjenzi taċ-ċittadini u l-ideat tagħhom dwar kif tista' tissaħħaħ iċ-ċittadinanza tal-UE (ara r-riżultati skont il-pajjiż), żewġ stħarriġiet tal-Ewrobarometru dwar iċ-ċittadinanza tal-UEpdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  u d-drittijiet elettoralipdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel , studju mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-ostakoli għall-moviment liberu u d-drittijiet politiċi kif ukoll avvenimenti, bħal Forum organizzat mill-Kumitat tar-Reġjuni fit-28 ta' Novembru 2012, smigħpdf organizzat b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, u d-Djalogi taċ-Ċittadini tal-Kummissjoni.

Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-2013pdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  ikkontribwixxa għall-avvenimenti tas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini, speċjalment id-Djalogi taċ-Ċittadini, u witta t-triq għall-elezzjonijiet Ewropej fl-2014.

Fl-ewwel Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-2010pdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel , il-Kummissjoni identifikat ostakoli li jiffaċċjaw iċ-ċittadini meta jħaddmu drittijiethom fl-UE kif ukoll azzjonijiet biex jiġu eliminati dawn l-ostakoli. Ir-rapport kien akkumpanjat minn rapport dwar il-progress lejn ċittadinanza tal-UE effettivapdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel .  Iż-żewġ rapporti bnew fuq ir-riżultati ta’ konsultazzjoni pubblika li saret fl-2010. Il-Kummissjoni wasslet l-impenji tagħha - ara l-progress.pdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter