Mogħdija tan-navigazzjoni

Paġna Ewlenija

Ċittadinanza tal-UE RSS

Folla nies bil-primavista u bl-isfond sfumat © Dmitry Nikolaev, fotolia

Ċittadinanza tal-UE, ikkonferita awtomatikament lil kwalunkwe ċittadin tal-UE, iġġib magħha għadd ta' drittijiet importanti.

X'inhi ċ-ċittadinanza tal-UE?

  • Kwalunkwe persuna li għandha ċittadinanza ta' pajjiż tal-UE hija awtomatikament ukoll ċittadin tal-UE. Ċittadinanza tal-UE hija addizzjonali għal u ma tissostitwixxix iċ-ċittadinanza nazzjonali. Hija f'idejn kull pajjiż tal-UE li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-ksib u t-telf ta' nazzjonalità ta' dak il-pajjiż.

Xi drittijiet għandek inti bħala ċittadin tal-UE?

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jintitola d-dritt li persuna:

  • timxi u tgħix b'mod liberu fi ħdan l-UE;
  • tivvota għal u li toħroġ bħala kandidat/a fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u f'dawk muniċipali;
  • tkun protetta mill-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari ta' kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE;
  • tagħmel petizzjoni lill-Parlament Ewropew u li ddaħħal ilment għand l-Ombudsman Ewropew.

Dawn id-drittijiet japplikaw għaċ-ċittadini tal-UE kollha.

Iċ-ċittadini tal-UE huma intitolati għal drittijiet oħrajn inkluż:

It-Trattat jipprojbixxi wkoll id-diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

It-Trattat ta' Liżbona introduċa għamla ġdida ta' parteċipazzjoni pubblika għaċ-ċittadini Ewropej, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini. Din tippermetti lil miljun ċittadin li huma ċittadini ta' għadd sinifikanti ta' pajjiżi tal-UE sabiex jitolbu direttament lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tressaq inizjattiva ta' interess Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  għalihom fi ħdan il-qafas tas-setgħat tagħha.

X'inhi tagħmel il-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam?

Il-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni mill-Istati Membri tad-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE kif ipprovdut mit-Trattat. Fir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza 2010 English Deutsch français English Deutsch français pdf tagħha, hija identifikat l-ostakoli ewlenin li ċ-ċittadini jħabbtu wiċċhom magħhom meta jagħmlu użu mid-drittijiet tal-UE tagħhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, kif ukoll azzjonijiet biex jiġu eliminati dawn l-ostakoli. Ir-rapport huwa akkompanjat minn rapport dwar il-progress lejn ċittadinanza tal-UE effettiva English Deutsch français pdf .

Ir-rapporti jibnu fuq ir-riżultati ta' konsultazzjoni pubblika dwar kif jissaħħu d-drittijiet ta' ċittadinanza tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  (Ġunju 2010).

Linji gwida English Deutsch français português tal-Kummissjoni maħruġa fl-2009 għamlu t-tisħiħ taċ-ċittadinanza tal-UE prijorità politika. Dan il-pass segwa rapport mill-MPE Franċiż Alain Lamasourre li talab li jkun hemm protezzjoni aħjar tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE.

Aktar tagħrif dwar id-drittijiet bħala ċittadin tal-UE: L-Ewropa Tiegħek - il-portal taċ-ċittadini Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel