Navigācijas ceļš

ES pilsonība

Ļaužu masas priekšplānā un neskaidrs fons © Dmitrijs Nikolajevs, "fotolia"

ES pilsonība, ko automātiski piešķir katram ES valstspiederīgajam, nodrošina virkni svarīgu tiesību.

Kas ir ES pilsonība?

  • Ikviena persona, kam ir kādas ES valsts pilsonība, automātiski ir ES pilsonis. ES pilsonība ir papildus valsts pilsonībai, bet neaizstāj to. Katras ES dalībvalsts ziņā ir paredzēt nosacījumus šīs valsts pilsonības iegūšanai un zaudēšanai.

Kādas ir jūsu kā ES pilsoņa tiesības?

Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktas tiesības:

  • brīvi pārvietoties un dzīvot ES teritorijā;
  • balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās;
  • uz jebkuras citas ES valsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību;
  • iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentā un sūdzēties Eiropas ombudam.

Šīs tiesības ir visiem ES pilsoņiem.

ES pilsoņiem ir arī citas tiesības, tostarp:

Līgums aizliedz arī diskrimināciju pilsonības dēļpdf.

Lisabonas līgums piedāvā jaunu iespēju Eiropas pilsoņiem līdzdalībai- pilsoņu iniciatīvu. Tā ļauj vienam miljonam pilsoņu, kas pārstāv lielu skaitu ES valstu, vērsties tieši Eiropas Komisijā, lai tā savu pilnvaru ietvaros nāktu klajā ar iniciatīvu pilsoņu interesēs.

Ko šajā jomā dara Eiropas Komisija?

Komisija uzrauga Līgumā paredzēto ES pilsoņu tiesību īstenošanu un piemērošanu. Savā 2010. gada ziņojumā par pilsonībupdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais tā norādīja uz galvenajiem šķēršļiem, ar kādiem saskaras pilsoņi, izmantojot savas ES tiesības ikdienas dzīvē, kā arī uz darbībām, kas jāveic, lai šos šķēršļus novērstu. Šim ziņojumam bija pievienots ziņojums par virzību uz reālu ES pilsonībupdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Ziņojumi tika balstīti uz rezultātiem, kas iegūti sabiedriskajā apspriešanā par to, kā nostiprināt ES pilsoņu tiesības (2010. gada jūnijā).

Komisijas pamatnostādnēsEnglishDeutschfrançaisportuguês, kas izdotas 2009. gadā, ES pilsonības nostiprināšana tika izvirzīta par politisku prioritāti. To ierosināja Eiropas Parlamenta deputāta no Francijas Alēna Lamasūra (Alain Lamasourre) aicinājums labāk aizsargāt ES pilsoņu tiesības.

Vairāk informācijas par ES pilsoņu tiesībām: portāls Tava Eiropa - Iedzīvotāji.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī