Naršymo kelias

ES pilietybė

Minios nuotrauka © Dmitry Nikolaev, fotolia

Kas yra ES pilietybė?

  • Bet kuris asmuo, turintis ES valstybės narės pilietybę, savaime yra ir ES pilietis. ES pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, bet jos nepakeičia. Kiekviena ES šalis nustato savo pilietybės įgijimo ir netekimo sąlygas.
  • Europos Sąjungos pilietybė kiekvienam ES piliečiui suteikiama tiesiogiai pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

Kokias teises turi ES piliečiai?

Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo suteikiama teisė:

ES piliečiai taip pat turi teisę vienodomis galimybėmis įsidarbinti ES valstybės tarnyboje.

Lisabonos sutartimi buvo sukurta nauja ES piliečių dalyvavimo viešajame gyvenime forma – Piliečių iniciatyva. Dėl jos vienas milijonas piliečių iš reikšmingo skaičiaus ES šalių gali tiesiogiai paprašyti Europos Komisijos pateikti jiems svarbią iniciatyvą, jeigu ji atitinka Komisijos įgaliojimus.

Į ES pilietybę reguliariai atsižvelgiama priimant Teisingumo Teismo sprendimus.

Jums arba jūsų šeimos nariams reikia daugiau informacijos ir patarimų? Apsilankykite svetainėje Jūsų Europa.

Jums reikia pagalbos sprendžiant problemą ar galbūt norite pateikti skundą? Apsilankykite skyrelyje Jūsų teisės.

Jums reikia informacijos apie teises į socialinę apsaugą? Apsilankykite Užimtumo, socialinių reikalų ir užimtumo generalinio direktorato puslapiuose.

Ką daro Europos Komisija?

Komisija rengia 2016 m. pilietybės ataskaitą. Dėl to 2015 m. rugsėjo 14 d. ji pradėjo viešas konsultacijas siekdama sužinoti apie piliečių patirtį ir išgirsti jų nuomonę, kaip užtikrinti, kad naudotis ES suteikiamomis teisėmis būtų paprasčiau.

Komisija taip pat stebi, kaip valstybės narės įgyvendina ir taiko Sutartyje apibrėžtas ES pilietybės suteikiamas teises.

Ką Europos Komisija jau nuveikė?

2014 m., kaip buvo skelbta jos 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje, Komisija išleido parankinę knygelę piliečiams „Ar žinote? 10 ES teisių glaustai“.

2013 m. (Europos piliečių metų) gegužės mėn. Komisija priėmė antrą ES pilietybės ataskaitąpdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus . Šioje ataskaitoje apžvelgiama, kokia pažanga padaryta vykdant 25 veiksmus, apibrėžtus 2010 m., ir supažindinama su 12 naujų iniciatyvųpdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  6 svarbiose srityse, kuriomis siekiama propaguoti ES pilietybę ir šalinti likusias kliūtis, trukdančias piliečiams naudotis visomis galimybėmis, kurias jiems atveria ES pilietybė. Kartu su šia ataskaita pateikiama ir ataskaita Pažanga siekiant veiksmingos ES pilietybės 2011–2013 m.pdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  Taip pat pateikiamos visų valstybių narių pasiektų rezultatų informacijos suvestinės.

2013 m. ES pilietybės ataskaita parengta remiantis piliečių liudijimais ir idėjomis, gautais per 2012 m. gegužę pradėtą konsultavimosi procesą. Buvo surengtos viešos konsultacijos dėl ES pilietybėspdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  siekiant sužinoti piliečių patirtį ir idėjas, kaip geriau įgyvendinti ES piliečių teises (žr. šalių rezultatus), dvi Eurobarometro apklausos ES pilietybėspdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ir rinkimų teisiųpdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  temomis, Regionų komiteto atliktas laisvo judėjimo ir politinių teisių kliūčių tyrimas, taip pat renginiai – 2012 m. lapkričio 28 d. Regionų komiteto surengtas forumas, Europos Parlamento ir Komisijos bendrai surengtas svarstymaspdf bei Komisijos piliečių dialogai.

Į 2013 m. ES pilietybės ataskaitąpdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  buvo atsižvelgta organizuojant Europos piliečių metų renginius, visų pirma piliečių dialogus, ji buvo naudinga rengiant 2014 m. Europos Parlamento rinkimus.

Pirmoje 2010 m. pilietybės ataskaitojepdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus  Komisija nurodė kliūtis, kurių kyla ES teisėmis besinaudojantiems piliečiams, taip pat kokiais veiksmais tas kliūtis šalinti. Prie šios ataskaitos buvo pridėta pažangos siekiant veiksmingos ES pilietybės ataskaitapdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus .  Rengiant abi ataskaitas buvo remiamasi 2010 m. vykusių viešų konsultacijų rezultatais. Komisija savo įsipareigojimus įvykdė – žr. pažangos ataskaitą.pdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Teisingumo klausimai Twitter