Naršymo kelias

ES pilietybė

Priekyje minia, stovinti neryškiame fone. © Dmitry Nikolaev, "Fotolia"

Bet kuriam ES piliečiui automatiškai suteikiama ES pilietybė užtikrina daugybę svarbių teisių.

ES pilietybė: kas tai?

  • Bet kuris asmuo, turintis kurios nors ES šalies pilietybę, automatiškai laikomas ir ES piliečiu. ES pilietybė papildo šalies pilietybę, tačiau jos nepakeičia. Kiekviena ES šalis pati nustato sąlygas, kuriomis įgyjama ar prarandama jos pilietybė.

Kokias teises turite kaip ES pilietis?

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo suteikia teisę:

  • laisvai keliauti ir gyventi ES;
  • balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento ir savivaldybių rinkimuose;
  • į bet kurios kitos ES šalies diplomatinių ir konsulinių atstovybių apsaugą;
  • kreiptis į Europos Parlamentą ir pateikti skundus Europos ombudsmenui.

Šios teisės suteikiamos visiems ES piliečiams.

ES piliečiai turi ir kitų teisių, įskaitant:

Be to, ši sutartis draudžia diskriminaciją dėl pilietybėspdf.

Lisabonos sutartis Europos piliečiams pasiūlė naują visuomenės dalyvavimo formą - piliečių iniciatyvą. Ji leidžia milijonui piliečių iš daugelio ES šalių kreiptis teisiai į Europos Komisiją, kad šioji, kiek leidžia kompetencija, pateiktų juos dominančią iniciatyvą.

Ką šioje sferoje daro Europos Komisija?

Komisija stebi, kaip valstybės narės įgyvendina ir taiko ES pilietybės suteikiamas teises, numatytas minėtoje sutartyje. 2010 m. pilietybės ataskaitojepdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais Komisija įvardijo svarbiausias kliūtis, su kuriomis piliečiai susiduria mėgindami ES jiems suteikiamomis teisėmis naudotis kasdieniame gyvenime, ir nurodė veiksmus toms kliūtims pašalinti. Po šios ataskaitos dar buvo parengta ataskaita "Pažanga siekiant veiksmingos ES pilietybės"pdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Šios ataskaitos buvo parengtos remiantis viešąja konsultacija, kaip stiprinti ES piliečių teises (2010 m. birželis).

Komisijos gairėseEnglishDeutschfrançaisportuguês, kurios pasirodė 2009 m., ES pilietybės stiprinimas tapo politiniu prioritetu. To buvo imtasi pasirodžius Europos Parlamento nario iš Prancūzijos Alaino Lamasourre'o pranešimui, kuriame jis ragina geriau saugoti ES piliečių teises.

Daugiau informacijos apie ES piliečių teises: Jūsų Europa - piliečių portalas.

Teisingumo klausimai Twitter