Navigációs útvonal

Uniós polgárság

Tömeg © Dmitry Nikolaev, fotolia

Mit jelent az uniós polgárság?

  • Uniós polgár mindenki, aki valamely EU-tagország állampolgára. Minden egyes EU-tagállam maga határozza meg azokat a feltételeket, amelyekhez az adott ország állampolgárságának megszerzését és elvesztését köti. Az uniós polgárság kiegészíti, de nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot.
  • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az uniós polgárság közvetlenül megillet mindenkit, aki valamelyik tagország állampolgára.

Milyen jogokkal rendelkezik egy uniós polgár?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az uniós polgárok:

Az uniós polgároknak egyenlő joguk van ahhoz, hogy az EU közszolgálatában dolgozzanak.

Az európai polgárok számára a Lisszaboni Szerződés bevezette a közéletben való részvétel egy új formáját, a polgári kezdeményezést. Ez lehetővé teszi, hogy egymillió uniós polgár – ha az EU-tagállamok jelentős hányadából származik – az Európai Bizottságot saját hatáskörén belül jogalkotási javaslat előterjesztésére szólíthassa fel.

A Bíróság rendszeresen figyelembe veszi ítéleteiben az európai uniós polgárság intézményét.

További információkra vagy tanácsra van szüksége? Látogasson el az Európa Önökért portálra!

Segítségre van szüksége egy probléma megoldásához vagy panasz benyújtásához? Látogasson el az Ön jogai portálra!

Tájékozódni szeretne a társadalombiztosítási jogokról? Látogasson el a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának weboldalára!

Mit tesz az Európai Bizottság?

A Bizottság jelenleg készíti a 2016. évi jelentést az uniós polgárságról. Ennek keretében 2015. szeptember 14-én nyilvános konzultációt kezdeményezett, amelyben arról kérdezte a polgárokat, hogy véleményük szerint miképpen lehetne megkönnyíteni számukra az uniós jogok gyakorlását.

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri az uniós polgársághoz fűződő, a Szerződésben lefektetett jogok tagállami érvényesülését is.

Mit tett eddig az Európai Bizottság?

A Bizottság az uniós polgárságról szóló, 2013. évi jelentésében vállaltaknak megfelelően 2014-ben kézikönyvet jelentetett meg polgárai számára „Tudta-e? 10 uniós jog dióhéjban” címmel.

Az uniós polgárságról szóló második jelentéstpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  a Bizottság a polgárok európai évében, azaz 2013-ban (májusban) fogadta el. A jelentés ismerteti, hogy milyen előrehaladást ért el az EU a 2010-ben előirányozott 25 intézkedés kapcsán, illetve hat kulcsfontosságú területen összesen 12 új intézkedéstpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  mutat be. Ezeknek az intézkedéseknek a célja az, hogy előmozdítsák az uniós polgárságot, és felszámolják azokat az akadályokat, amelyek még mindig hátráltatják az EU polgárait jogaik érvényesítésében. A dokumentumot A hatékony uniós polgárság előmozdításáról 2011 és 2013 közöttpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  c. jelentés kíséri. Az egyes tagállamok eredményeit a Bizottság tájékoztató adatlapokon is ismerteti.

Az uniós polgárságról szóló, 2013. évi jelentés alapját egy konzultációs folyamat képezte, amelyet a Bizottság 2012 májusában indított, hogy megismerje a polgárok véleményét és tapasztalatait a témában. A konzultációs folyamat részét képezték az alábbiak: nyilvános konzultáció az uniós polgárokat megillető jogok hatékonyabb érvényre juttatásárólpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  (lásd az eredményeket országonként), két Eurobarométer felmérés az uniós polgárságrólpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  és a választójogrólpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai , a Régiók Európai Bizottságának egy tanulmánya a szabad mozgást és a politikai jogokat hátráltató akadályokról, illetve különböző rendezvények, mint pl. a Régiók Európai Bizottsága által 2012. november 28-án megrendezett fórum, az Európai Parlament és a Bizottság által közösen szervezett meghallgatáspdf és a Bizottság civil párbeszédei.

Az uniós polgárságról szóló, 2013. évi jelentéspdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  hozzájárult a polgárok európai évében megrendezett eseményekhez, különösen a civil párbeszédekhez, és egyengette az utat a 2014. évi európai parlamenti választások előtt.

Az uniós polgárságról szóló legelső, 2010. évi jelentésébenpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  a Bizottság feltérképezte az uniós jogok gyakorlása elé tornyosuló akadályokat, illetve intézkedéseket javasolt ezek felszámolására. A dokumentumot a hatékony uniós polgárság előmozdításáról szóló jelentéspdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  kísérte.  Mindkét jelentés egy 2010. évi nyilvános konzultáció eredményein alapult. A Bizottság teljesítette kötelezettségvállalásait – lásd az előrehaladásról szóló dokumentumotpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai .

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren