Navigacijski put

Građanstvo EU-a

Gomila, zamagljeni prvi plan i pozadina © Dmitry Nikolaev, fotolia

Što je građanstvo EU-a?

  • Svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice EU-a ujedno je i građanin EU-a. Građanstvo EU-a dodaje se nacionalnom državljanstvu, a ne zamjenjuje ga. Svaka država članica EU-a sama utvrđuje uvjete za stjecanje i gubitak državljanstva te države.
  • Građaninom Unije postaje se izravno na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Koja prava imate kao građanin EU-a?

Iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije proizlaze:

Građani EU-a imaju i pravo na jednak pristup javnoj službi EU-a.

Ugovorom iz Lisabona uveden je novi oblik sudjelovanja javnosti za europske građane, građanska inicijativa. Njome milijun građana koji su državljani znatnog broja država članica EU-a može izravno pozvati Europsku komisiju da u okviru svojih ovlasti pokrene inicijativu koja bi bila od njihova interesa.

Građanstvo EU-a redovito se uzima u obzir u presudama Suda Europske unije.

Trebate li vi ili članovi vaše obitelji više informacija i savjeta? Posjetite stranicu Vaša Europa.

Trebate li pomoć pri rješavanju problema ili želite uložiti žalbu? Posjetite stranicu Vaša prava.

Trebate li konkretne informacije o socijalnim pravima? Posjetite stranicu Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

Što poduzima Europska komisija?

Komisija priprema Izvješće o građanstvu za 2016. U tu je svrhu 14. rujna 2015. pokrenula javno savjetovanje kako bi prikupila iskustva i ideje građana o tome kako olakšati ostvarivanje prava u EU-u.

Komisija također nadzire provedbu i primjenu prava građana EU-a kako su utvrđena Ugovorom u državama članicama.

Što je Europska komisija do sad poduzela?

Komisija je 2014. izdala priručnik za građane naslovljen „Jeste li znali? Ukratko o 10 prava EU-a”, kako je najavljeno u Izvješću o građanstvu EU-a za 2013.

Komisija je donijela svoje drugo izvješće o građanstvu EU-apdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  u svibnju 2013. u Europskoj godini građana. U tom je izvješću prikazan napredak 25 aktivnosti pokrenutih 2010. i predstavljeno je 12 novih inicijativapdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  u šest ključnih područja za promicanje građanstva EU-a i uklanjanje preostalih prepreka kojima se građanima onemogućuje potpuno iskorištavanje prednosti građanstva EU-a. To je izvješće popraćeno Izvješćem o napretku u postizanju djelotvornog građanstva EU-a za razdoblje 2011. – 2013.pdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  Objavljeni su i informativni članci o rezultatima iz svih država članica.

Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. temelji se na izjavama i idejama građana prikupljenima u postupku savjetovanja pokrenutom u svibnju 2012. Postupak je uključivao javno savjetovanje o građanstvu EU-apdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  radi prikupljanja iskustva i ideja građana o tome kako ojačati građanstvo EU-a (vidjeti rezultate po državama), dvije ankete Eurobarometra o građanstvu EU-apdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  i izbornim pravimapdf Odaberi prijevod prethodne poveznice , studiju Odbora regija o preprekama slobodnom kretanju i političkim pravima te događanja poput Foruma koji je organizirao Odbor regija 28. studenoga 2012., raspravepdf koju su zajednički organizirali Europski parlament i Komisija te Komisijinih dijaloga s građanima.

Izvješće o građanstvu EU-a za 2013.pdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  pridonijelo je događanjima u okviru Europske godine građana, posebno dijalozima s građanima, te se njime postavio temelj za europske izbore 2014.

U svojem prvom izvješću o građanstvu 2010.pdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  Komisija je utvrdila prepreke s kojima se građani susreću pri ostvarivanju svojih prava u EU-u te mjere za uklanjanje tih prepreka. To je izvješće popraćeno Izvješćem o napretku u postizanju djelotvornog građanstva EU-apdf Odaberi prijevod prethodne poveznice .  Oba se izvješća temelje na rezultatima javnog savjetovanja iz 2010. Komisija je ispunila svoje obveze – napredak možete vidjeti ovdjepdf Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Pravosudne teme na Twitteru