Navigacijski put

Početna stranica

Državljanstvo EU RSS

Gomila sa zamagljenim prednjim planom i pozadinom © Dmitry Nikolaev, fotolia

EU državljanstvo, automatski dodijeljeno svakoj nacionalnost unutar EU, sa sobom nosi i nekolicinu veoma važnih prava.

Što je to EU državljanstvo?

  • Svaka osoba koja posjeduje državljanstvo EU automatski je i građanin EU. EU državljanstvo se dodaje nacionalnom državljanstvu i ne zamjenjuje ga. Svaka država EU ima pravo postaviti vlastite uvjete koji će važiti za dobivanje i gubitak državljanstva u toj državi.
  • Državljanstvo Europske unije direktno se prenosi na svakog građanina EU temeljem Ugovora o funkcioniranju Europske unije български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Kakva prava imate kao građanin EU?

Sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, imate pravo:

  • slobodnog preseljenja i stanovanja unutar EU;
  • glasovati za kandidate i kandidirati se za Europski parlament i tijekom lokalnih izbora;
  • na zaštitu koju pružaju diplomatske i konzularne vlasti bilo koje druge zemlje EU;
  • podnositi peticije Europskom parlamentu i žaliti se europskom pučkom pravobranitelju.

Ova prava odnose se na sve građane EU.

Građani EU imaju i druga prava uključujući i:

Ugovor također zabranjuje diskriminaciju na temelju nacionalnosti български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Lisabonskim je ugovorom uveden novi oblik javnog sudjelovanja europskih građana, Europska građanska incijativa. Ona omogućuje jednom milijunu državljana velikog broja država članica EU da izravno zatraže od Europske komisije uvede odgovarajuću zakonodavnu inicijativu Odaberi prijevod prethodne poveznice  u okviru svojih ovlasti.

Što je to što Europska komisija čini na ovom području?

Komisija nadgleda kako države članice EU provode i primjenjuju prava EU državljana sukladno odredbama Ugovora. U svom Izvješću o državljanstvu iz 2010. English Deutsch français English Deutsch français pdf , utvrdila je glavne prepreke s kojima se građani suočavaju kada koriste svoja EU prava u svakodnevnom životu, kao i mjere koje pomažu eliminiranju tih prepreka. U privitku izvješća nalazi se i izvješće o napretku prema učinkovitom provođenju državljanstva EU English Deutsch français pdf .

Izvješća napravljena na temelju rezultata javnog mnijenja o tome kako ojačati prava državljanstva EU Odaberi prijevod prethodne poveznice  (lipanj 2010).

Smjernice English Deutsch français português Komisije, objavljene 2009. daju politički prioritet jačanju državljanstva EU. Ovaj potez je slijedilo izvješće koje je sastavio francuski član Europskog parlamenta, Alain Lamasourre, pozivajući na bolju zaštitu prava građana EU.

Za dodatne informacije o pravima građana EU, pogledajte: Vaša Europa - portal građana English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska