Navigointipolku

Etusivu

EU-kansalaisuus RSS

Väkijoukko. Kuvan etuala ja tausta on sumennettu. © Dmitry Nikolaev, Fotolia

Kaikille EU:n jäsenmaiden kansalaisille automaattisesti myönnettävä EU-kansalaisuus antaa haltijalleen monia merkittäviä oikeuksia.

Mitä EU:n kansalaisuus on?

  • Jokainen EU:n jäsenvaltion kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus täydentää jäsenvaltioiden kansalaisuutta, mutta ei korvaa sitä. Jokainen jäsenvaltio päättää itse kansalaisuutensa saamista ja menettämistä koskevista ehdoista.
  • Unionin kansalaisuus myönnetään suoraan jokaiselle EU-kansalaiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti. български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv)

Mitä oikeuksia EU-kansalaisella on?

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan EU-kansalaisilla on oikeus:

  • liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella,
  • äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa,
  • saada suojelua minkä tahansa EU-valtion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta,
  • vedota Euroopan parlamenttiin ja kannella Euroopan oikeusasiamiehelle.

Nämä oikeudet koskevat kaikkia EU-kansalaisia.

EU-kansalaisilla on myös muita oikeuksia mukaan lukien:

Lisäksi sopimus kieltää kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv).

Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön uusi kansalaisia koskeva osallistumisen muoto, eurooppalainen kansalaisaloite. Sen avulla miljoona EU-kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöaloitteen alalla, jolla se on toimivaltainen.

Mitä Euroopan komissio tekee tällä alalla?

Komissio valvoo Lissabonin sopimuksessa taattujen EU-kansalaisten oikeuksien soveltamista ja toteutumista jäsenvaltioissa. Katsauksessa EU:n kansalaisuuteen vuonna 2010 English Deutsch français English Deutsch français pdf komissio on luetellut merkittävimmät näiden oikeuksien toteutumista vaikeuttavat esteet, joita EU-kansalaiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään, sekä laatinut ehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi. Katsausta täydentää kertomus koskien edistymistä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuutta English Deutsch français pdf .

Edellä mainitut kertomukset on laadittu EU:n kansalaisoikeuksien vahvistamista koskevan julkisen kuulemisen Näytä edellisen linkin kieliversiot  (kesäkuu 2010) tulosten perusteella.

Vuonna 2009 julkaistuissa komission suuntaviivoissa English Deutsch français português EU-kansalaisuuden vahvistaminen asetettiin poliittiseksi prioriteetiksi. Tämä oli vastaus Euroopan parlamentin jäsenen, ranskalaisen Alain Lamassouren raporttiin, jossa vaadittiin EU-kansalaisten oikeuksien parempaa suojelua.

Lisätietoa EU-kansalaisten oikeuksista: Sinun Eurooppasi - Eurooppalaisen tietopaketti Näytä edellisen linkin kieliversiot