Navigointipolku

EU-kansalaisuus

Väkijoukko. Kuvan etuala ja tausta on sumennettu. © Dmitry Nikolaev, fotolia

Mitä EU-kansalaisuus on?

  • Jokainen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU-kansalaisuus täydentää jäsenvaltioiden kansalaisuutta, mutta ei korvaa sitä. Jokainen jäsenvaltio päättää itse kansalaisuutensa saamista ja menettämistä koskevista ehdoista.
  • Unionin kansalaisuus kuuluu suoraan jokaiselle EU-kansalaiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) mukaisesti.

Mitä oikeuksia EU-kansalaisella on?

SEUT-sopimuksen mukaisesti EU-kansalaisella on oikeus

EU-kansalaisilla on myös yhtäläinen oikeus pyrkiä EU-virkamieheksi.

Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön eurooppalainen kansalaisaloite. Sen avulla kansalaiset voivat pyytää komissiota tekemään – toimivaltuuksiensa rajoissa – lainsäädäntöaloitteen; aloitteen takana on oltava miljoona EU-kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita.

EU-kansalaisuuteen liittyviä kysymyksiä on käsitelty myös useissa unionin tuomioistuimen tuomioissa.

Jos tarvitset lisätietoja, tutustu Sinun Eurooppasi ‑sivustoon.

Lisätietoa mahdollisten ongelmien ratkaisemisesta tai kantelujen tekemisestä löytyy Ota yhteyttä ‑sivustolta.

Lisätietoa oikeuksista sosiaaliturvaan on työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston sivuilla.

Mitä Euroopan komissio tekee?

Komissio valmistelee vuoden 2016 katsausta EU-kansalaisuuteen. Se käynnisti syyskuussa 2015 julkisen kuulemisen kerätäkseen tietoa kansalaisten kokemuksista sekä heidän ajatuksiaan siitä, miten EU-oikeudet voivat helpottaa heidän elämäänsä.

Lisäksi komissio valvoo, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön SEUT-sopimuksen mukaiset EU-kansalaisuuteen liittyvät oikeudet ja soveltavat niitä.

Mitä Euroopan komissio on tehnyt?

Komissio julkaisi vuonna 2014 oppaan "Tiesitkö tämän? 10 EU-oikeutta pähkinänkuoressa".

Komissio julkaisi Euroopan kansalaisten teemavuonna 2013 katsauksen EU-kansalaisuuteenpdf Näytä edellisen linkin kieliversiot . Se on järjestyksessä jo toinen tällainen katsaus. Siinä kerrotaan, miten komission vuonna 2010 suunnittelemien 25 toimenpiteen toteutuksessa on edistytty. Siinä esitetään myös 12 uutta aloitettapdf Näytä edellisen linkin kieliversiot  kuudella keskeisellä alalla EU-kansalaisten elämän helpottamiseksi. Katsausta täydentää kertomus edistymisestä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuutta vuosina 2011–2013pdf Näytä edellisen linkin kieliversiot . Käytettävissä ovat lisäksi tietosivut kaikkien EU-maiden tuloksista.

Vuoden 2013 katsaus EU-kansalaisuuteen perustuu kansalaisilta kerättyihin tietoihin ja kokemuksiin. Materiaali koottiin toukokuussa 2012 käynnistetyssä kuulemisprosessissa. Prosessi käsitti EU-kansalaisuutta koskeneen julkisen kuulemisenpdf Näytä edellisen linkin kieliversiot , jossa kansalaisia pyydettiin myös esittämään ajatuksiaan EU-kansalaisuuden vahvistamiseksi (katso maakohtaiset tulokset). Lisäksi siihen kuului kaksi Eurobarometri-kyselyä, yksi EU-kansalaisuudestapdf Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja toinen vaalioikeuksistapdf Näytä edellisen linkin kieliversiot , ja alueiden komitean selvitys vapaan liikkuvuuden ja vaalioikeuksien esteistä sekä useita tapahtumia, kuten alueiden komitean marraskuussa 2012 järjestämä foorumi, Euroopan parlamentin ja komission yhdessä järjestämä kuuleminenpdf ja komission kansalaiskuulemiset.

Vuoden 2013 EU-kansalaisuuskatsauksestapdf Näytä edellisen linkin kieliversiot , varsinkin kansalaiskuulemisista, saatiin ideoita Euroopan kansalaisten teemavuoden tapahtumiin. Samalla pohjustettiin myös Euroopan parlamentin vuoden 2014 vaaleja.

Komissio luetteli merkittävimmät EU-oikeuksien toteutumista vaikeuttavat esteet ensimmäisessä katsauksessaan EU-kansalaisuuteen vuonna 2010pdf Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja teki ehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi. Katsausta täydensi kertomus edistymisestä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuuttapdf Näytä edellisen linkin kieliversiot .  Sekä katsaus että kertomus pohjautuvat vuonna 2010 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen. Komissio on täyttänyt antamansa sitoumukset – katso selvitys toimien edistymisestäpdf Näytä edellisen linkin kieliversiot .

Oikeusasioita Twitterissä