Navigointipolku

EU-kansalaisuus

Väkijoukko. Kuvan etuala ja tausta on sumennettu. © Dmitry Nikolaev, Fotolia

Kaikille EU:n jäsenmaiden kansalaisille automaattisesti myönnettävä EU-kansalaisuus antaa haltijalleen monia merkittäviä oikeuksia.

Mitä EU:n kansalaisuus on?

  • Jokainen EU:n jäsenvaltion kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus täydentää jäsenvaltioiden kansalaisuutta, mutta ei korvaa sitä. Jokainen jäsenvaltio päättää itse kansalaisuutensa saamista ja menettämistä koskevista ehdoista.
  • Unionin kansalaisuus myönnetään suoraan jokaiselle EU-kansalaiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti.pdf

Mitä oikeuksia EU-kansalaisella on?

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan EU-kansalaisilla on oikeus:

  • liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella,
  • äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa,
  • saada suojelua minkä tahansa EU-valtion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta,
  • vedota Euroopan parlamenttiin ja kannella Euroopan oikeusasiamiehelle.

Nämä oikeudet koskevat kaikkia EU-kansalaisia.

EU-kansalaisilla on myös muita oikeuksia mukaan lukien:

Lisäksi sopimus kieltää kansalaisuuteen perustuvan syrjinnänpdf.

Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön uusi kansalaisia koskeva osallistumisen muoto, eurooppalainen kansalaisaloite. Sen avulla miljoona EU-kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöaloitteen alalla, jolla se on toimivaltainen.

Mitä Euroopan komissio tekee tällä alalla?

Komissio valvoo Lissabonin sopimuksessa taattujen EU-kansalaisten oikeuksien soveltamista ja toteutumista jäsenvaltioissa. Katsauksessa EU:n kansalaisuuteen vuonna 2010pdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais komissio on luetellut merkittävimmät näiden oikeuksien toteutumista vaikeuttavat esteet, joita EU-kansalaiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään, sekä laatinut ehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi. Katsausta täydentää kertomus koskien edistymistä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuuttapdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Edellä mainitut kertomukset on laadittu EU:n kansalaisoikeuksien vahvistamista koskevan julkisen kuulemisen (kesäkuu 2010) tulosten perusteella.

Vuonna 2009 julkaistuissa komission suuntaviivoissaEnglishDeutschfrançaisportuguês EU-kansalaisuuden vahvistaminen asetettiin poliittiseksi prioriteetiksi. Tämä oli vastaus Euroopan parlamentin jäsenen, ranskalaisen Alain Lamassouren raporttiin, jossa vaadittiin EU-kansalaisten oikeuksien parempaa suojelua.

Lisätietoa EU-kansalaisten oikeuksista: Sinun Eurooppasi - Eurooppalaisen tietopaketti

Oikeusasioita Twitterissä