Sti

Forside

Unionsborgerskab RSS

Folkemængde med sløret for- og baggrund © Dmitry Nikolaev, fotolia

Med unionsborgerskabet, der automatisk tilfalder alle statsborgere i EU, følger en række vigtige rettigheder.

Hvad menes der med unionsborgerskab?

  • Enhver person, der er statsborger i et EU-land, er automatisk også unionsborger. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for det. De enkelte EU-lande fastsætter selv betingelserne for erhvervelse og fortabelse af statsborgerskab i dette land.
  • Det følger direkte af traktaten om EU's funktionsmåde български (bg)czech (cs)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv), at alle borgere i EU har unionsborgerskab.

Hvilke rettigheder har du som unionsborger?

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver ret til:

  • at færdes og opholde sig frit inden for EU
  • at stemme eller lade sig opstille som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg
  • at blive beskyttet af et andet EU-lands diplomatiske og konsulære myndigheder
  • at klage til Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand.

Disse rettigheder gælder for alle unionsborgere.

Unionsborgerne har en række supplerende rettigheder, heriblandt:

Traktaten forbyder også forskelsbehandling på grundlag af nationalitet български (bg)czech (cs)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Borgerinitiativet, der blev indført med Lissabontraktaten, har givet de europæiske borgere nye muligheder for at deltage i det offentlige liv. Borgerinitiativet gør det muligt for mindst én million borgere, der skal være statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater, at henvende sig direkte til Europa-Kommissionen for at opfordre den til at fremsætte forslag til et initiativ, som de har en interesse i Vælg oversættelse af det forrige link , og som ligger inden for rammerne af Kommissionens beføjelser.

Hvad gør Europa-Kommissionen på dette område?

Kommissionen holder øje med, hvordan medlemsstaterne gennemfører og anvender de unionsborgerskabsrettigheder, der er fastsat i traktaten. Den har i sin rapport om unionsborgerskab 2010 English Deutsch français English Deutsch français pdf peget på de væsentligste hindringer, som borgerne møder i dagligdagen, når de vil udnytte deres EU-rettigheder, og hvad der kan gøres for at fjerne disse hindringer. Rapporten blev fremlagt sammen med en rapport om fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskab English Deutsch français pdf .

Rapporterne var baseret på resultaterne af en offentlig høring om, hvordan man kan styrke de rettigheder, der er forbundet med unionsborgerskabet Vælg oversættelse af det forrige link  (juni 2010).

Kommissionen gjorde i sine retningslinjer English Deutsch français português fra 2009 styrkelsen af unionsborgerskabet til et politisk indsatsområde. Det skete i forlængelse af en rapport fra det franske medlem af Europa-Parlamentet Alain Lamasourre, der efterlyste en bedre beskyttelse af unionsborgernes rettigheder.

Du kan læse mere om dine rettigheder som unionsborger hér: Dit Europa - borgerportalen Vælg oversættelse af det forrige link .