Cesta

Úvod

Občanství EU RSS

Dav v popředí s rozostřeným pozadím © Dmitry Nikolaev, fotolia

Občanství EU, automaticky udělené každému státnímu příslušníkovi EU, s sebou nese řadu důležitých práv.

Co je to občanství EU?

  • Každá osoba, která je státním příslušníkem některé země EU, je automaticky také občanem EU. Občanství EU doplňuje vnitrostátní občanství, ale nenahrazuje je. Každá země EU si může stanovit podmínky pro získání a ztrátu státní příslušnosti v dané zemi.

Jaká práva máte jako občan EU?

Smlouva o fungování Evropské unie zajišťuje:

  • právo svobodně se pohybovat a pobývat v EU;
  • právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách;
  • právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterékoli země EU;
  • petiční právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv.

Tato práva se vztahují na všechny občany EU.

Občané EU mají nárok na další práva:

Smlouva také zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Lisabonská smlouva zavedla novou formu veřejné účasti pro evropské občany, kterou je občanská iniciativa. Občanská iniciativa umožňuje jednomu milionu občanů, kteří jsou státními příslušníky významného počtu zemí EU, vyzvat přímo Evropskou komisi, aby předložila návrhy legislativních aktů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  v oblastech, v níž jí to umožňují její pravomoci.

Co v této oblasti dělá Evropská komise?

Komise sleduje, jak členské státy provádějí a uplatňují práva občanů EU stanovená ve Smlouvě. Ve své Zprávě o občanství 2010 English Deutsch français English Deutsch français pdf uvedla hlavní překážky, na něž občané v EU narážejí, když chtějí využívat svá práva v každodenním životě, a také kroky, jak tyto překážky odstranit. K této zprávě byla přiložena zpráva o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU English Deutsch français pdf .

Tyto zprávy vycházejí z výsledků veřejné konzultace o tom, jak posílit práva spojená s občanstvím EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  (červen 2010).

Hlavní směry English Deutsch français português Komise vydané v roce 2009 uváděly posilování občanství EU jako politickou prioritu. Tento krok navazoval na zprávu francouzského poslance Evropského parlamentu Alaina Lamasourrea, který volal po lepší ochraně práv občanů EU.

Další informace o právech občanů EU: portál Vaše Evropa - Občané Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu