Навигационна пътека

Гражданство на ЕС

Тълпа на фона на замъглен преден и заден план © Дмитри Николаев, fotolia

Гражданство на ЕС, предоставя се автоматично на всеки гражданин на ЕС, предоставя редица важни права.

Какво представлява гражданството на ЕС?

  • Всяко лице, притежаващо гражданство на държава-членка на ЕС автоматично е гражданин и на ЕС. Европейското гражданство не замества националното гражданство, а го допълва. Всяка държава-членка сама определя правилата за придобиването и отнемането на гражданство на съответната страна.
  • Гражданството на Съюза се предоставя директно на всеки гражданин на ЕС по силата на Договора за функционирането на ЕСpdf.

Какви са Вашите права като гражданин на ЕС?

Договорът за функционирането на Европейския съюз Ви дава право:

  • да се движите и живеете свободно на територията на ЕС;
  • да гласувате и участвате като кандидат в изборите за Европейски парламент и в местни избори;
  • да ползвате защита от дипломатическите и консулските власти на друга държава-членка на ЕС;
  • да отправяте петиции до Европейския парламент и жалби до Европейския омбудсман.

Тези права притежават всички граждани на ЕС.

Гражданите на ЕС имат и други права, включително:

Договорът забранява и дискриминацията въз основа на националностpdf.

С Договора от Лисабон се въвежда нова форма на обществено участие - Европейската гражданска инициатива. Инициативата ще позволи на 1 млн. граждани на значителен брой държави-членки на ЕС да се обърнат пряко към Европейската комисия с апел за изготвянето на предложение относно инициатива от общ интерес в рамките на правомощията на Комисията.

Какво прави Европейската комисия в тази област?

Комисията наблюдава изпълнението и спазването от държавите-членки на правата, произтичащи от гражданството на ЕС съгласно Договора. В своя Доклад относно гражданството за 2010pdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais, тя идентифицира основните препятствия, които гражданите срещат в своето ежедневие при ползването на правата, които им предоставя ЕС, както и действията, които се предприемат за преодоляването на тези препятствия. Докладът е придружен и от доклад относно напредъка към ефективно гражданство на ЕСpdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Докладът надгражда върху резултатите от обществените консултации относно укрепването на правата, произтичащи от гражданството на ЕС (юни 2010 г.).

УказаниятаEnglishDeutschfrançaisportuguês на Комисията, публикувани през 2009 г. издигнаха гражданството на ЕС до нивото на политически приоритет. Те бяха последвани от публикуването на доклад на френския член на Европейския парламент Ален Ламасур, призоваващ към по-добра защита на правата на гражданите на ЕС.

За повече информация за правата Ви като гражданин на ЕС, моля, посетете Вашата Европа - граждански портал

Правосъдни въпроси в Twitter