Sökväg

Förstasida

Politik för narkotikakontroll RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Narkotika är ett komplext socialt och hälsomässigt problem som berör miljontals människor i EU.

Varje år dör runt 6 100 människor i EU till följd av överdoser, 1 700 dör av HIV/AIDS som kan hänföras till narkotikaanvändning och 1 800 människor smittas av HIV på grund av narkotika.

EU-länderna och Europeiska kommissionen har tillsammans, under de senaste tjugo åren, utvecklat ett hållbart sätt att hantera narkotika. De 28 EU-länderna har kommit överens om att ha ett nära samarbete för att:

  • hantera narkotikarelaterad brottslighet och störa narkotikahandeln,
  • effektivt hantera uppkomsten av nya psykoaktiva substanser,
  • dela bästa praxis och forskning om narkotikaprevention och behandling,
  • hjälpa länder i hela världen att förebygga narkotikaproduktion och narkotikahandel.

Europeiska kommissionen hjälper till att utveckla en Europeisk ram för detta samarbete. Vi ska:

  • övervaka och utvärdera EU-ländernas åtgärder för att minska narkotikaanvändningen och förebygga narkotikarelaterad brottslighet och olaglig handel,
  • vid behov föreslå kontrollåtgärder på EU-nivå för ny narkotika, efter en noggrann riskanalys,
  • se till att EU:s lagar för att kontrollera och förebygga användningen av kemiska substanser för illegal tillverkning av narkotika följs,
  • främja ett europeiskt samarbete inom området olaglig narkotika genom att ge ekonomiskt stöd.