Navigacijska pot

Domov

Politika nadzora nad drogami RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Droge so kompleksen družbeni in zdravstveni problem, ki se tiče milijonov ljudi v EU.

Zaradi prekomernega odmerka drog v EU vsako leto umre okoli 6.100 oseb, 1.700 jih umre zaradi HIV-a/AIDS-a, povezanega z zlorabo drog, 1.800 ljudi pa se zaradi zlorabe drog okuži z virusom HIV.

Države EU in Evropska komisija so v zadnjih dveh desetletjih skupaj razvile evropski pristop za trajnostni boj proti drogam. 28 držav članic EU se je strinjalo za tesnejše sodelovanje:

  • pri spopadanju s kriminalom, povezanim z drogami, in prekinitvi prekupčevanja z drogami;
  • pri bolj učinkovitem nadzoru pojava novih psihoaktivnih snovi;
  • pri izmenjavi najboljših praks in pri raziskavah na področju preprečevanja zlorabe drog in zdravljenja;
  • pri pomoči državam po svetu, da bi preprečili proizvodnjo in prekupčevanje drog.

Evropska komisija za to sodelovanje pomaga razviti evropski okvir. Naša naloga je:

  • nadzirati in ocenjevati aktivnosti držav članic EU na področju zmanjševanja zlorabe drog in preprečevanja kriminala, povezanega z drogami, ter prekupčevanja;
  • po natančni analizi ocen tveganja predlagati nadzorne ukrepe v primeru pojava novih drog po EU;
  • izvajanje zakona EU za nadzor in preprečevanje uporabe kemičnih snovi za proizvodnjo prepovedanih drog;
  • spodbujati evropsko sodelovanje pri finančni pomoči na področju prepovedanih drog.