Kruimelpad

Home

Drugscontrolebeleid RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Drugsmisbruik is een complex sociaal- en volksgezondheidsprobleem dat miljoenen mensen in de EU treft.

Elk jaar sterven zo'n 6.100 mensen in de EU aan een overdosis drugs. Bovendien sterven 1.700 anderen aan hiv/aids als gevolg van drugsmisbruik en raken 1.800 mensen besmet met hiv door drugs.

EU-landen en de Europese Commissie ontwikkelden de voorbije twee decennia samen een Europees beleid om drugs grondig aan te pakken. De 27 EU-landen hebben ermee ingestemd om nauw samen te werken om:

  • drugsgerelateerde criminaliteit aan te pakken en drugshandel op te rollen;
  • doeltreffend om te gaan met nieuwe psychoactieve stoffen;
  • beste praktijken en onderzoek naar drugspreventie en -behandeling te delen;
  • landen wereldwijd bij te staan om de drugsproductie en -handel tegen te gaan.

De Europese Commissie helpt het Europese kader voor deze samenwerking te ontwikkelen. Het is onze taak om:

  • maatregelen van EU-landen die het drugsmisbruik beperken en drugsgerelateerde criminaliteit en drugshandel tegengaan te ondersteunen en te evalueren;
  • controlemaatregelen voor de gehele EU voor nieuwe drugs voor te stellen als dat na zorgvuldige risicoanalyses nodig blijkt;
  • toe te zien op de naleving van de EU-wetten die het gebruik van chemische stoffen voor de productie van illegale drugs controleren en voorkomen;
  • Europese samenwerking te bevorderen door financiële steun te bieden op het gebied van illegale drugs.