Mogħdija tan-navigazzjoni

Paġna Ewlenija

Politika dwar il-kontroll tad-droga RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Id-drogi huma problema soċjali u tas-saħħa kumplessa li taffettwa lil miljuni ta' nies fl-UE.

Kull sena madwar 6,100 individwu jmutu fl-UE minħabba doża eċċessiva ta' droga, 1,700 imutu b'HIV/AIDS attribwibbli għall-użu tad-droga u 1,800 persuna tiġi infettata bl-HIV minħabba d-drogi.

Il-pajjiżi tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea żviluppaw flimkien, tul dawn l-aħħar deċenni, approċċ Ewropew sabiex jindirizzaw il-problema tad-drogi b'mod sostennibbli. Is-28 pajjiż tal-UE qablu li jikkooperaw mill-qrib biex:

  • jindirizzaw il-kriminalità relatata mad-drogi u jfixklu t-traffikar tad-droga;
  • jiġġestixxi b'mod effikaċi l-feġġa ta' sustanzi psikoattivi ġodda;
  • jaqsmu l-aqwa prattiċi u riċerka dwar il-prevenzjoni tad-droga u l-kura;
  • jassistu lil pajjiżi madwar id-dinja biex jimpedixxu l-produzzjoni tad-droga u t-traffikar tad-droga.

Il-Kummissjoni Ewropea tgħin biex tiżviluppa l-qafas Ewropew għal din il-kooperazzjoni. Huwa dmirna li:

  • nimmonitorjaw u nevalwaw azzjonijiet meħudin minn pajjiżi tal-UE biex inaqqsu l-użu tad-droga u jimpedixxu l-kriminalità u t-traffikar relatata mad-droga;
  • nipproponu miżuri ta' kontroll mifruxin madwar l-UE għal drogi ġodda meta jkun hemm bżonn wara li jiġu analizzati b'attenzjoni l-valutazzjonijiet tar-riskju;
  • ninfurzaw il-liġijiet tal-UE għall-kontroll u l-prevenzjoni tal-użu ta' sustanzi kimiċi għall-manifattura ta' drogi illeċiti;
  • inħaddnu kooperazzjoni Ewropea billi nipprovdu għajnuna finanzjarja fil-qasam ta' drogi illeċiti.