Navigācijas ceļš

Sākums

Narkotiku kontroles politika RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Narkotikas ir kompleksa sociāla un veselības problēma, kas skar miljoniem cilvēku ES.

Katru gadu ES apmēram 6100 cilvēku mirst no narkotiku pārdozēšanas, 1700 mirst no HIV/AIDS, kas iegūts, lietojot narkotikas, un 1800 cilvēku narkotiku dēļ inficējas ar HIV.

Pēdējās divās desmitgadēs ES valstis un Eiropas Komisija kopīgi ir izstrādājušas Eiropas pieeju narkomānijas ilgtspējīgai apkarošanai. 28 ES valstis ir vienojušās cieši sadarboties, lai:

  • risinātu ar narkotikām saistītās noziedzības problēmas un aizkavētu narkotiku kontrabandu;
  • efektīvi kontrolētu jaunu psihoaktīvu vielu rašanos;
  • dalītos paraugpraksē un pētījumos par narkotiku apkarošanu un narkotiku atkarības ārstēšanu;
  • palīdzētu valstīm visā pasaulē apkarot narkotiku ražošanu un narkotiku kontrabandu.

Eiropas Komisija palīdz izstrādāt Eiropas sistēmu šādai sadarbībai. Mūsu darbs ir:

  • uzraudzīt un izvērtēt pasākumus, ko ES veic, lai samazinātu narkotiku lietošanu un novērstu ar narkotikām saistīto noziedzību un kontrabandu;
  • vajadzības gadījumā pēc rūpīgas riska novērtējuma analīzes ierosināt ES mēroga kontroles pasākumus attiecībā uz jaunām narkotikām;
  • ieviest ES tiesību aktus, lai kontrolētu un novērstu ķīmisko vielu izmantošanu nelegālu narkotiku ražošanā;
  • veicināt Eiropas līmeņa sadarbību, sniedzot finansiālu palīdzību nelegālo narkotiku apkarošanas jomā.